Zašto je PRP pravi izbor?

Regenerativna medicina je nova i obećavajuca opcija za lečenje brojnih stanja. Primenom biološke terapije zasnovane na matičnim ćelijama i plazmi bogatoj trombocitima (PRP), omogućeno je efikasno tretiranje i lečenje brojnih stanja koje do skora nije bilo moguće.

Cilj regenerativne medicine, kao novog pristupa u lečenju, je da da pacijentima najbolju opciju za dugoročno smanjenje bola i poboljšanu funkciju tretiranih oblasti. Postoje brojne studije, koje pokazuju ohrabrujuće rezultate, o upotrebi matičnih ćelija i PRP-a za oporavak i lečenje povreda i degenerativnih stanja mišića, tetiva i zlobova. Cilj regenerativne medicine i procedura lečenja PRP-em je da se odloži i, u nekim slučajevima, eliminiše potreba za invazivnom hirurgijom.

Širok spektar primene

Opcije lečenja pacijenata sa ovim često iscrpljujućim stanjima kreću se od fizikalne terapije do operacije. Međutim, fizikalna terapija može biti neefikasna ili previše bolna, a operacija može dovesti do posthirurških komplikacija (npr. smanjena pokretljivost) ili možda neće ublažiti bol. Upotreba ortobioloških lekova kao što je PRP nastavlja da napreduje dok pacijenti traže nehirurške pristupe akutnim i hroničnim povredama i bolestima mišićno-skeletnog sistema.

Ova najsavremenija procedura koristi moć faktora rasta i trombocita iz vaše krvi. PRP je derivat krvi koji sadrži nekoliko puta više faktora rasta, proteina i trombocita od same krvi. PRP se koristi godinama u medicinskim procedurama  radi skraćenja vremena zarastanja rana, lečenje oštećenja mišića, zglobova, tetiva i ligamenata i pomaže u zarastanju kostiju.

PRP se može preporučiti pacijentima koji imaju hronični bol povezan sa degeneracijom zgloba uzrokovanom osteoartritisom ili onima koji imaju ponavljajuće povrede mekih tkiva. Jedna od najčešćih tegoba koja može da se uspešno tretira PRP-om je bol u kolenu izazvan artritisom.

Kako deluju trombociti?

Trombociti sadrže brojne faktore rasta koji igraju ključnu ulogu u procesu zarastanja. Pokazalo se da faktori rasta prisutni u PRP-u stimulišu proizvodnju matičnih ćelija. Ovi PRP faktori rasta pomažu da se pokrene proces oporavka tkiva i regrutuju matične ćelije na mesto povrede, podstičući proizvodnju kolagena i zarastanje tkiva.

PRP injekcije se koriste za lečenje pokidanih tetiva, povreda mišića i zglobova, bolova povezanih sa degenerativnim oboljenjima i ostalim patoloskim stanjima gde je potrebna regeneracija tkiva. Postaju sve češći i za kozmetičke procedure.

Jednom kada se trombociti nađu u području koje se tretira, oni se razgrađuju i oslobađaju faktore rasta, koji su jedinjenja koja pomažu ćelijama da se oporave i obnove. Smatra se da ovo pokreće proces izlečenja vašeg tela.

Laka i sigurna primena

Brojne studije ukazuju na efikasnost i bezbednost PRP tretmana. Sama priprema i i aplikacija PRP injekcije obično traje oko 30 minuta, mada to zavisi od područja koje se tretira. Na primer, ukoliko se lečite zbog povrede mišića, lekar bi ubrizgao plazmu na nekoliko mesta u tom mišiću. Preporuka je da aplikovanje PRP-a u zglobni prostor obavlja pod kontrolom UZ aparature.

Sama procedura je sigurna i bezbedna. Nakon procedure mogu se javiti slab bol, modrice ili otok na mestu uboda. Oni obično nestaju u roku od nekoliko dana. Najveći rizici dolaze od načina na koji se rukuje krvlju. Neophodno je da krv konstanto bude čuvana u sterilnima uslovima, te stoga ustanove koje vrše proceduru treba da prate isti proces koji koriste centri za transfuziju. Patentirana tehnologija za proizvodnju plazme obogaćene trombocitima kompanije RegenLab garantuje bezbednost procesa i olakšava rad medicinskim stručnjacima.

Sineks Medical Vam nudi patentirane proizvode kompanije RegenLab iz Švajcarske. Vaše je samo da nas kontaktirate i saznate najlakši način kako da ovi revolucionarni proizvodi postanu deo Vaše ponude pacijentima.