Amoy Diagnostics Co., Ltd. – AmoyDx

AmoyDx -Amoy Diagnostics Co., Ltd. se fokusira na molekularnu dijagnostiku za preciznu medicinu u onkologiji. Kao nezavisni vlasnik prava intelektualne svojine nad ADx-ARMS i Super-ARMS tehnologijama, AmoyDx kompanija ima vodeći portfolio opreme za molekularnu dijagnostiku, uključujući, bez ograničenja EGFR, RAS, ALK, BRAF, PIK3CA i ROS1 pribore za testiranje, koje je prvobitno odobrila kineska agencija za registraciju medicinskih sredstava (CFDA) a poseduju i CE sertifikat.

Prema programima kontrole kvaliteta, evropskom EMQN i kineskom PQCC, AmoyDx kompanija je dobavljač broj 1 pribora za testiranje već nekoliko godina i uvek postiže maksimalnu tačnost. Danas AmoyDx opslužuje opsežnu domaću i međunarodnu onkološku mrežu koja obuhvata preko 300 bolnica u Kini i u 50 zemalja širom sveta. Svake godine, stotine hiljada pacijenata obolelih od raka imaju koristi od proizvoda kompanije AmoyDx.

 

AmoyDx je strateški partner u dijagnostici kompanijama kao što su AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Pfizer, Merck i Illumina, u obezbeđivanju dijagnostičkih proizvoda i usluga za razvoj medicine i kliničke onkološke prakse.

AmoyDx ROS1 pribor je nedavno dobio odobrenje japanske agencije za lekove i medicinska sredstva (PMDA) kao isključivi dijagnostički pribor uz Pfizerov krizotinib i time je postao prvi odobreni CDx pribor u svetu za ROS1 testiranje pacijenata obolelih od raka pluća. Naša misija je da pacijentima obezbedimo superiorne i inovativne proizvode i usluge sa ciljem da unapredimo zdravstvenu negu kao i kvalitet života pacijenata. Naša vizija je postanemo vodeći globalni i najpouzdaniji dobavljač visokokvalitetnih dijagnostičkih proizvoda i usluga za personalizovanu zdravstvenu negu.

Nastojimo da svoju viziju i misiju ostavimo tako što:

1. se pridržavamo najstrožih proizvođačkih standarda sa ciljem da ponudimo kvalitetne proizvode po konkurentnim cenama;
2. održavamo nenadmašiv nivo u servisiranju potreba kupaca i kreiranju zadovoljstva klijenata;
3. radimo na naučnim inovacijama dok kupce snabdevamo praktičnim pionirskim tehnologijama i proizvodima dodatne vrednosti;
4. stvaramo organizaciju svetske klase koja daje pozitivan doprinos životima naših zaposlenih, kupaca, pacijenata kao i naučnoj zajednici.

Kao ekskluzivni zastupnik kompanije Amoy Diagnostics za Srbiju i Crnu Goru, nudimo domaćim zdravstvenim ustanovama proizvode i usluge molekularne dijagnostike.

U ovom trenutku imamo registrovane u Agenciji za lekove i medicinska sredstva sledeće proizvode:

AmoyDx KRAS/NRAS Mutation Detection Kit

AmoyDx Circulating DNA Kit

AmoyDx KRAS Mutation Detection Kit

AmoyDx EGFR/ALK/ROS1 Mutation Detection Kit

AmoyDx EGFR 29 Mutation Detection Kit

AmoyDx KRAS/NRAS/BRAF Mutation Detection Kit

AmoyDx NRAS Mutation Detection Kit

Super-ARMS EGFR Mutation Detection Kit

Super-ARMS EGFR T790M Mutation Detection Kit

Davaocima usluga zdravstvene nege, akademskim institucijama i farmaceutskim kompanijama, kompanija Amoy Dx nudi vrhunske proizvode i usluge u oblasti molekularne dijagnostike.

Kompanija ima bogat portfolio testova koji su fokusirani na detekciju mutacija i merenje ekspresije gena u FFPE kancerogenom tkivu. Ispitivanja su bazirana na vlasničkoj PCR tehnologiji u realnom vremenu pod nazivom ADx-ARMS.

Odlikuje ih izvanredna osetljivost od 1% i tačnost od 99%. EGFR, EML4-ALK, ROS1, ALK/ROS1, KRAS 7, BRAF i PIK3CA testovi su dobili obe CE deklaracije za stavljane u promet u Evropi kao i odobrenje SFDA za kliničku upotrebu u Kini.

AmoyDx Sineks Medical

NRAS, KRAS 19, RET, EGFR/ALK/ROS1, KRAS/NRAS i KRAS/NRAS/BRAF testovi imaju CE oznaku za dijagnostičko (IVD) korišćenje u Evropi.

Testovi su namenjeni i ispitivani u laboratoriji koja je sertifikovana prema standardu ISO-13485 a izrađeni su u namenskoj fabrici čiji je proces proizvodnje usaglašen sa dobrim proizvođačkim praksama (GMP). Testovi su laki za izvođenje, daju rezultate u roku od 90 minuta i pokazali su se validnim na nekoliko PCR instrumenata koji se uobičajeno koriste u dijagnostičkim laboratorijama.
Kompanija AmoyDx doprema EGFR testove kompaniji AstraZeneca u Kini. Amoy Diagnostics i AstraZeneca tesno sarađuju kako bi pospešili rast molekularnog dijagnostičko ispitivanje za pacijente obolele od raka pluća u unutrašnjosti Narodne Republike Kine.
AmoyDx takođe vrši snabdevanje ROS1 testova za ključna klinička ispitivanja Pfizerovog krizonitiba na teritoriji Kine, Južne Koreje i Japana.

Sa sedištem u prelepom Sjamenu u Kini, Amoy Dx je privatna, dobro finansirana kompanija sa bogatim i rastućim asortimanom proizvoda u procesu razvoja u oblasti molekularne dijagnostike.
Naša misija je da postanemo vodeći globalni dobavljač visokokvalitetnih dijagnostičkih proizvoda.
Ovu misiju ostvarujemo tako što:

1. se pridržavamo najstrožih proizvođačkih standarda sa ciljem da ponudimo kvalitetne proizvode po konkurentnim cenama;
2. održavamo nenadmašiv nivo u servisiranju potreba i kreiranju zadovoljstva klijenata;
3. radimo na naučnim inovacijama dok kupce snabdevamo praktičnim pionirskim tehnologijama i proizvodima dodatne vrednosti;
4. stvaramo organizaciju svetske klase koja daje pozitivan doprinos životima naših zaposlenih, kupaca, pacijenata kao i naučnoj zajednici.


Amoy Dx: Informacije: smiljka.ma@sineksmedical.com
tel: 065 35 33 111