CyberKnife S7 – Accuray/Stargen

Sajber nož obezbeđuje milimetarsku preciznost u lečenju kancera u bilo kom delu tela.
Sajber nož se posebno koristi u kompleksnim situacijama gde ima više tumora, kao i u lečenju tumora koji se ne mogu hirurški odstraniti.

Umanjuje potencijalna oštećenja zdravog tkiva oko tumora. Sajber nož prati i locira disajne pokrete u korelaciji sa pomeranjem tumora tokom samog postupka, i obezbeđuje izuzetno preciznu terapiju zračenjem (tokom terapije pacijent ne treba da zadržava dah).

Sajber nož je bezbolan i opšta anestezija nije potrebna tokom terapije. Pacijenti se vrlo brzo nakon terapije vraćaju svojim svakodnevnim obavezama.
Sistem omogućava izuzetno precizno fokusiranje visokih doza zračenja ka kancerogenim tkivima u mozgu i telu. Istovremeno, zaštita od posledica zračenja zdravog tkiva je na maksimalnom nivou.

U osnovi, sajber nož je napredni linearni akcelerator postavljen na robota. Koristi snopove zraka usmerene na kancerogene zone u mozgu i telu, posebno na teško dostupnim mestima, i isporučuje visoke doze zračenja dok istovremeno maksimalno štiti zdravo tkivo.

Koja su stanja izlečiva:

Primarni & metastatski tumori mozga

Tumori kičme

Tumor kičmene moždine

Tumori mekih tkiva (pluća, bubrega, jetre, pankreasa)

Akustični neuromi

Meningeomi & tumori na bazi lobanje

Tumori hipofize

Rekurentni & rezidualni tumori

Arterijsko-venske malformacije (AVMs)

Funkcionalni poremećaji, poput trigeminalne neuralgije

Koje su prednosti sajber noža?

  • Bezbolna terapija
  • Nema bola koji je povezan sa radioterapijom koja se primenjuje preko radiohirurškog sajber nož sistema.
  • Nema  rama – Sposobnost sajber noža da koriguje pokrete pacijenta tokom terapije eliminiše bol i nelagodnost koji su povezani sa krutim metalnim ramom za glavu koji se koristi kod ostalih stereotaksičnih tehnika.
  • Primena na celom telu – Jedinstveni dizajn sajber noža omogućava tretmane tumora ili lezija u celom telu, što je potpuno nov pristup u radiohirurgiji. Terapija zračenjem se može primeniti na meka tkiva poput pluća, jetre, bubrega i drugih organa, kao i na mozgu i na kičmi.
  • Ambulantno lečenje – Terapija sajber nožem u najvećoj meri smanjuje rizik od komplikacija i duge periode oporavka koji su sastavni deo tradicionalne hirurgije. Sajber nož može izvesti i tzv. “faznu” radiohirurgiju tamo gde je ukupna doza zračenja podeljena u najmanje dve a najviše pet manjih doza u periodu od nekoliko dana. Ovaj podatak je veoma važan u tretmanima većih tumora ili onih koji se nalaze u osetljivim zonama, uz obezbeđivanje bolje radijacione onkologije na okolna tkiva. Nakon terapije, najveći broj pacijenata se vraća kući, svojim svakodnevnim aktivnostima.

CyberKnife zrači sa deset do trideset puta većom preciznošću od drugih linearnih akceleratora. Koristeći robotsku ruku, CyberKnife je u stanju da emituje snop veoma tankih zraka iz gotovo bilo koje pozicije, a ozračeno područje i robotska ruka se stalno nadgledaju i kontrolišu računarom. Sistem može da prati položaj tumora i tokom ozračivanja, pa reaguje i na najmanji pokret pacijenta kako se zdravo tkivo ne bi oštetilo i zračenje je usmereno samo na tumor.

Zahvaljujući ovoj izuzetnoj preciznosti, značajno će proširiti mogućnosti u oblasti lečenja malih tumora u blizini vitalnih struktura.