Radixact

Kako polje radijacijske onkologije napreduje, interoperabilnost postaje kritična potreba. Radikact™ sistem za isporuku tretmana pruža potpuno integrisanu platformu za jedinstveno pametno planiranje lečenja, upravljanje podacima i isporuku lečenja.

 

Radixact je uređaj dizajniran za radioterapiju raka. Kombinuje spiralni fotonski linearni akcelerator i spiralni kompjuterizovani tomograf CT. Ovo jedinstveno rešenje omogućava precizno ciljanje snopa terapeutskog zračenja na definisanu zapreminu tumorskih ćelija u telu pacijenta i njihovo pouzdano uništavanje. Pored optimalne distribucije jonizujućeg zračenja u zapreminu tumora, spiralna metoda takođe obezbeđuje značajno smanjenje rizika od oštećenja kritičnih organa koji mogu biti u neposrednoj blizini ozračenog volumena.

sineks-medical-accuray-radixact-front

Radixact™ sistem za isporuku tretmana pruža efikasne tretmane rendgenskim zračenjem putem efikasnih tokova rada i preciznih tehnika lečenja u skladu sa planom koji je odobrio lekar:

  • Rotaciona i nerotaciona terapija zračenjem
  • Terapija zračenjem sa modulacijom intenziteta i bez modulacije intenziteta (3D konformna)
  • Slikovno vođenja radioterapija