PRP terapija Regenlab – istraživački orijentisana švajcarska kompanija za razvoj humane biotehnologije

Kompanija SINEKS MEDICAL DOO iz Beograda, sa ponosom predstavlja svog evropskog partnera, porodičnu kompaniju RegenLab® iz Švajcarse sa sedištem u Lozani, a koja se bavi razvojem i proizvodnjom medicinskih sredstva i originalne laboratorijske opreme inovativne biotehnologije.

U svojoj ponudi, RegenLab® je kreirao široku paletu proizvoda za biološku ćelijsku terapiju na bazi tiksotropnog separatnog gela koji je specijalno dizajniran za proizvodnju A-PRP, odnosno autologne plazme obogaćene trombocitima, kao i drugim produktima iz sopstvene krvi pacijenata.

 

Sopstveni faktori rasta, aktivirani iz α-granula trombocita, značajno doprinose prirodnom procesu zaceljivanja, oporavka i regeneracije tkiva.

Švajcarski R&D proizvođač biotehnologije

 

Regen Lab® je poznat kao vodeći snabdevač patentirane tehnologije za proizvodnju Autologne plazme obogaćene trombocitima (A-PRP). Tehnologija se zasniva na preradi sopstvene krvi pacijenata, kako bi se iskoristili trombociti, ćelije i proteini zarastanja u različitim medicinskim oblastima kao što su sportska medicina, lečenje rana i estetika.
A-PRP se takođe koristi u kombinaciji sa sveže izvađenim ćelijama (koštana srž, adipozno tkivo, ćelije kože…).

PRP terapija Regenlab
biološka ćelijska terapija
PRP terapija Regenlab
PRP terapija Regenlab

A-PRP BIOLOGIJA

PRP terapija Regenlab
Trombociti su ključni činioci u mehanizmima obnavljanja čvrstog i mekog tkiva. Oni obezbeđuju neophodne faktore rasta (FGF, PDGF, TGF – β, EGF, VEGF, IGF) uključene u:
• Migraciju matičnih ćelija, diferencijaciju i razmnožavanje
• Stimulaciju ćelija kao što su fibroblasti i ćelije endotela, a kako bi podstakli nove ekstracelularne depozicije matriksa i neo – vaskularizaciju.

Plazma sadrži mnoge faktore neophodne za preživljavanje ćelija, kao što su: hranljive materije, vitamini, hormoni, elektroliti i proteini. Među plazma proteinima postoje molekuli neophodni za proces koagulacije i pravljenje fibrinskog polimera koji će poslužiti kao osnov za migraciju ćelija, diferencijaciju i njihovo razmnožavanje.

FORMIRANJE GELA
Uz delovanje trombonskog enzima, makromolekuli fibrinogena koji su rastvorljivi u plazmi, pretvaraju se u fibrin monomere koji će se polimerizovati u mrežu i nakon toga formirati trodimenzionalnu mrežu.

regenlab
regenlab beograd

Ergonomija i višestruka namena

Regen Lab je kreirao širok spektar proizvoda da bi se približili potrebama krajnjih korisnika. Proizvodi su prilagođeni različitim indikacijama za privatne klinike i za bolnice.

Oblasti primene

Ortopedija

Sportska medicina

Estetika

Zarastanje rana

Odontologija

Hirurgija

Plastična hirurgija

Kardiovaskularna hirurgija

Neurohirurgija

Maksilofacijalna hirurgija

Ortopedija i sportska medicina

Ubrizgavanje Autologne plazme obogaćene trombocitima
(A-PRP) RegenLab setom

  • Pospešuje i ubrzava proces izlečenja obezbeđujući značajno poboljšanje kod simptoma
  • Značajno smanjuje bol
  • Umanjuje potrebu za alternativnim tretmanima, kao što su lekovi, injekcije kortizona, operacije i sl.
  • Isključuje rizik imunoloških reakcija i kontaminacija prenosivim bolestima.

PRIMENA:

  • Žilne, ligamentozne i mišićne lezije
  • Petni trn, Plantarni Fascitis
  • Lezije hrskavice (opciono u vezi sa trodimenzionalnim sintetičkim matriksom)

Kombinuje se sa Autolognim trombin serumom (ATS) da bi se napravio biološki lepak za:

  • Protetski implant bio integracije
  • Rekonstrukciju kostiju (u kombinaciji sa zamenom za kosti i/ili koštanom srži matičnih ćelija)

Oftalmologija

SINDROM SUVOG OKA

Suvo oko je stanje koje karakteriše kvantitativno smanjenjei/ili kvantitativne promene u količini obloge suza koje imaju funkciju vlaženja očne površine. Ovo stanje može biti štetno jer može da izazove povrede površinskog dela oka – obloga suza će se „slomiti“ zbog stalnog izlaganja dehidraciji epitela rožnjače i prednje palpebralne konjuktive.

suvo oko

Autologna plazma obogaćena trombocitima (A-PRP) upotrebljena u obliku kapi za oči, obezbeđuje simulaciju veštačkih suza sa funkcijom podmazivanja, čišćenja i antiseptičnog dejstva.

PRP terapija Regenlab-Zarastanje rana

ČIREVI

Primena Autologne plazme obogaćene trombocitima (A-PRP) u formi gela, posebno je efikasna u lečenju čireva (neuropatskih, venskih i čireva nastalih usled pritiska), kojim se pokreće proces zarastanja čak i hroničnih rana koje ne reaguju na standardne načine lečenja. Umanjuje bol i upalu i skraćuje vreme hospitalizacije.

PRP terapija u ortopediji
PRP terapija
Regenlab

RegenExtracell ®
BMC & GLUE

Fleksibilan i reproduktivan sistem koncentracije matičnih ćelija iz koštane srži

RegenExtracell BMC & GLUE obezbeđuje uspešno dobijanje 74% mononuklearnih ćelija (MNC) i 87% mezenhimalnih matičnih ćelija (MSC) iz aspirata koštane srži.

RegenExtracell BMC & GLUE je dokazano uspešno nadoknadio koštane defekte sa 79% do 100% uspešnosti uz period izlečenja od svega 2,5 meseca.

RegenKit® A-PRP® Plus ATS

Autologni trombonski serum

Aktivacija trombocita fiziološkim putem

Pospešuje proces zaceljivanja fibrinskim gelom pripremljenim od sopstvene plazme obogaćene trombocitima koja je aktivirana autolognim trombinskim serumom.

PRP terapija
PRP terapija
prp5
PRP terapija

RegenKit® A-PRP®
A-CP Kit®-3

Bezbedna i delotvorna autologna plazma obogaćena trombocitima sa smanjenim brojem leukocita za primenu na muskuloskeletalnom sistemu

CELLULAR MATRIX®
Prekida začarani krug osteoartritisa

CellularMatrix sinergistički kombinuje komplementarne efekte hijaluronske kiseline (HA) i autologne plazme obogaćene trombocitima (A-PRP®) da obezbedi dodatnu dobrobit pacijentima koji pate od osteoartritisa.

Specijalno pripremljen sistem za pripremu HA/A-PRP kojim se trenutno u samo jednom koraku, u zatvorenom sterilnom sistemu, formira mreža hijaluronske kiseline na kojoj su raspršeni trombociti koji dalje povoljno utiču na ostale ćelije tkiva.

CellularMatrix je registrovano medicinsko sredstvo koje sadrži 2 ml prirodne neumrežene 2% hijaluronske kiseline u koncentraciji od 20mg/ml (40mg ukupno) pored tiksotropnog separatnog gela za razdvajanje ćelija i antikoagulacionog rastvora natrijum citrata

PRP terapija Regenlab
artro
artro2

ArthroVisc 40

ArthroVisc je sterilna i nepirogenirana formulacija visoko koncentrisane, visokomolekularne hijaluronske kiseline dobijene fermentacijom u fosfatnom fiziološkom puferu. Dostupan je u pojedinačnom pakovanju u špricu od 2ml.
ArthroVisc je namenjen isključivo za jednokratnu upotrebu. Primenjuje se u skladu sa lokalnim zdravstvenim propisima, periartikularno od strane posebno za to obučenog lekara sa ili bez kontrole ultra zvukom i sa sterilnim iglama za jednokratnu upotrebu.

REGENLAB: Informacije: office@sineksmedical.com
tel: 065 65 23 111

GDE SE LEČITI

 

U BEOGRADU:

U NOVOM SADU:

U NIŠU:

UŽICE:

U KRAGUJEVCU:

U SUBOTICI:

U KOSOVSKOJ MITROVICI: