Medicinska sredstva i medicinska oprema

Zastupanje i distribucija najkvalitetnije medicinske opreme i medicinskih sredstava iz različitih oblasti medicine, glavna je delatnost preduzeća SINEKS MEDICAL DOO iz Beograda i to još od svog osnivanja 2011. godine.

Za skoro deset godina prisustva na domaćem tržištu, a u skladu sa unapred definisanom poslovnom politikom, našim korisnicima iz medicinske struke uvek smo nudili samo najbolje, vodeći računa pri tome da zadovoljimo potrebe njihovih pacijenata. To je ono što nas čini drugačijim.

Sofisticirana inovativna medicinska oprema i medicinska sredstva iz našeg asortimana svakako da predstavljaju ono čime se SINEKS MEDICAL DOO izdvaja od svoje konkurencije, ali ono na šta smo posebno ponosni, to je da naš poslovni tim sačinjavaju pojedinci koji pored svojih pre svega ličnih ljudskih kvaliteta i profesionalne sposobnosti, poseduju izuzetno razvijenu svest odgovornosti i brige, stavljajući uvek akcenat na sagledavanje realnih potreba pacijenata.
Nastojimo da putem primenjene terapijske procedure, naša ponuđena medicinska sredstva i medicinska oprema imaju sposobnost da pozitivno utiču na značajno povećanje i poboljšanje krajnjih rezultata, ali i da kod pacijenta izazovu osećaj zadovoljstva i blagostanja.

Edukacije i seminari

Preduzeće SINEKS MEDICAL DOO iz Beograda pored toga što se u okviru svoje poslovne delatnosti pojavljuje u svojstvu organizatora, isto redovno prisustvuje na svim međunarodnim prezentacijama proizvođača čija medicinska oprema i medicinska sredstva čine njegovu aktuelnu ponudu, ali i na međunarodnim dešavanjima kada su u pitanju promocije inovativne medicinske opreme i medicinskih sredstava.
Na zahtev svojih kupaca i poslovnih partnera, SINEKS MEDICAL DOO iz Beograda, obezbeđuje i po potrebi organizuje edukativno-stručne skupove, prezentacije i seminare.

Izlazimo u susret našim klijentima!

INDIBA Deep Beauty
Indiba Activ

Renomirani brendovi koje zastupamo – medicinska oprema i medicinska sredstva

Sineks Medical d.o.o +381 11 450 88 66