Ex Em PENA

Ex Em Pena-IQ Medical Ventures B.V. predstavlja poslovni inkubator za proizvodnju medicinskih uređaja i sredstava, osnovan sa ciljem da se prevaziđu tradicionalne poteškoće transfera tehnologije medicinskih proizvoda.

Pomenuti inkubator ne samo da predstavlja spoj dvodecenijskog iskustva kombinovanog sa veštinama i idejama lekara i hirurga, već i okruženje u kojem se klinički pronalazači mogu lako udružiti sa našim timom.

 

Mesto gde kombinujemo bolničku infrastrukturu sa našom sopstvenom mrežom.

Procedura sprovedena na ovakav način i uz pomoć ExEm pene, predstavlja izuzetno delotvoran postupak za testiranje prohodnosti jajovoda.

Tehnika je testirana u laparoskopski kontrolisanoj studiji. Histerosalpingo Kontrast Sonografija (HiCoSi) u poređenju sa Histerosalpingografijom (HSG), može mnogo preciznije i lakše da dijagnostikuje ženski subfertilitet.

exem pena

ExEm gel se smatra sigurnim, jer su komponente dobro poznate i korišćene su intravenozno i u abdominalnoj šupljini za druge medicinske svrhe. Nema poznatih ozbiljnih sporednih efekata.

U nasumičnom kontrolisanom ispitivanju, HiFoSi se pokazao manje bolnim od HSG. Takođe, postoje znakovi da HiFoSi može poboljšati šanse za trudnoću kod žena, iako se to mora još istraživati kroz buduće studije, a pre nego što se može doći do preciznijih zaključaka.

Danas smo ponosni na ExEm penu koja se koristi u preko 400.000 procedura širom sveta, kao i zbog toga što je prepoznata kao jedinstven proizvod na tržištu, nudeći ginekolozima test prohodnosti jajovoda u njihovoj ordinaciji.

Za testiranje prohodnosti jajovoda, Histerosalpingo Kontrast Sonografija sa ExEm penom se bolje ponaša nego Histerosalpingografija u kombinaciji sa fiziološkim rastvorom, u smislu preciznosti.

Iz tog razloga HiCoSi metoda sve više preuzima primat kada su u pitanju pregledi ove vrste.

Od 2007 godine, ExEm gel je dostupan kao komponenta GIS Kit-a (intra-uterinsko skeniranje), kao i deo ExEm Foam Kit-a (testiranje prohodnosti jajovoda) od njegovog lansiranja u martu 2010. godine.

ZAŠTO KORISTITI ExEm PENU?

Test prohodnosti jajovoda pomoću ultrazvuka

Procedura sprovođena u ambulanti

Visoko ehogena pena – Superiorna slika za punjenje

Gel pena je jednostavna za upotrebu, lako se ubrizgava, što omogućava kratke i praktične procedure

Specifičnost i selektivnost: uporediva ili bolja od HSG – minimiziranje potrebe za radijacijom

Smanjena nelagodnost za pacijenta – VAS bolovi su 60% manji u odnosu na HSG

Savršena kontrola nad raspoređivanjem gel pene, odlična prohodnost kroz jajovode

Naučno dokazano i sa više publikacija u stručnim renomiranim časopisima

U svetu je do danas sprovedeno preko 400.000 procedura – distribuiranih u preko 50 zemalja

U svetu je do danas sprovedeno preko 400.000 procedura – distribuiranih u preko 50 zemalja

4 nezavisne publikacije koje uključuju više od 800 pacijenata, prijavile su 30 – 46,1% spontanih trudnoća u roku od 2 do 6 meseci nakon HiFoSi procedure koristeći ExEm penu

exem pena


ExEm: Informacije: office@sineksmedical.com , tel: 011 450 88 66