Najbolje rešenje za ginekološke probleme

Poboljšanja u tehnologiji snimanja, endoskopskoj opremi, lečenju lekovima i naučnim inovacijama doprineli su velikom napretku u ginekologiji. Napredak je takođe rezultat promene u stavovima i praksi samih ginekologa, kao odgovor na sve veća očekivanja i znanja pacijenata. Većina žene počinje da posećuje ginekologa od ranih tinejdžerskih godina. Savetuje se da žene posećuju ginekologa jednom godišnje radi kontrolnog pregleda i svaki put kada imaju simptome koji ih zabrinjavaju. INDIBA Deep Care nudi najbolje rešenja za ginekološke probleme.

najbolje-resenje-za-ginekoloske-tretmane-1

Upotreba savremenih aparata i tehnologija za tretiranje genitalnog područja sa punom preciznošću i bezbednošću je od suštinskog značaja za pružanje efikasnosti i mira koji pacijenti zahtevaju.

Šta je RGN tehnologija?

RGN je vrhunsko INDIBA rešenje za estetsku ginekologiju i pruža različite tretmane funkcije i oporavka u okviru ovog specifičnog područja. Ova verzija u okviru medicinske linije Deep Care nudi sigurne, bezbolne, neablativne procedure i takođe se može koristiti pre i postoperativno za promovisanje oporavka i što boljih rezultata. Pored različitih ginekoloških estetskih, funkcionalnih i reparativnih uloga, RGN se takođe može koristiti za niz drugih indikacija estetskog tretmana kao što su opšte zatezanje i poboljšanje kože.

RGN dopunjuje hirurške i nehirurške procedure, a može da se koristi u kombinaciji sa drugim postojećim tretmanima. RGN INDIBA tretman utiče pozitivno na:

 

  1. STIMULACIJU FIBROBLASTA

Neokolageneza

Neoelastogeneza

  1. KRVOTOK

Neokolageneza

Mikrocirkulacija

Vazodilatacija

  1. KVALITET VAGINALNOG TKIVA

Elastičnost tkiva

Zadržavanje vode vaginalne sluzi

Difuzija DHEA, prekursora estrogena

Zapaženi rezultati već od prve sesije

Monopolarna kapacitivna radiofrekvencija na 448 kHz je neinvazivna, efikasna i bezbedna tehnika zasnovana na korišćenju električnog prenosa korišćenjem patentiranog sistema za isporuku energije. Ova frekvencija generiše i termičke i subtermalne efekte koji ubrzavaju oporavak tkiva. INDIBA se primenjuje na određenom delu ljudskog tela sa ciljem regulacije ključnih bioloških i metaboličkih procesa u ćelijskoj fiziologiji, stimulisanja regeneracije tkiva i poboljšanja izmenjene sistemske funkcionalnosti.

najbolje-resenje-za-ginekoloske-tretmane-2

Zahvaljujući svojoj inovativnoj tehnologiji, INDIBA omogućava subtermalni tretman osetljivih područja i tkiva u akutnoj fazi (neposredni postoperativni period, ožiljci ili posle agresivnih tretmana), postižući zapažene rezultate već́ od prve sesije.

Prednosti INDIBA Deep Care tretmana se postižu mobilizacijom jona. INDIBA stimuliše tkivo zahvaljujući električnoj struji pri vrlo specifičnoj frekvenci (448.000 puta u sekundi) – 448 kHz. Pozitivni i negativni joni u našim tkivima i intracelularnom matriksu intereaguju na način da ćelije koje imaju električnu neravnotežu u trenutku oštećenja tkiva, ponovo uspostavljaju svoj mirovni membranski potencijal (električni potencijal).

Ukoliko želite da unapredite svoju praksu i da svojim klijentima ponudite najbolja rešenja savremene tehnologije, kontaktirajte nas i saznajte kako do INDIBA Deep Care proizvoda.