Faktori rasta su glavni pokretač regeneracije

Kao živa bića koja se susreću sa raznim vrstama traumatskih događaja, od običnih posekotina do infarkta miokarda, ljudi moraju imati načine da izleče oštećena tkiva. Dok su neke životinje u stanju da ponovo regenerišu čitave delove tela nakon povrede, ljudi su nažalost nesposobni za takve podvige.

faktori-rasta-su-glavni-pokretac-regeneracije-1

Naš način oporavka nakon oštećenja tkiva sastoji se uglavnom od opravka, a ne od čiste regeneracije. Bezbroj puta tokom našeg života odigrava se pedantno skriptovani scenario sa ćelijama koje služe kao glumci, ekstracelularnim matriksom kao okruženjem i faktorima rasta kao sredstvom komunikacije.

Koji su ključni faktori rasta?

Faktor rasta beta (TGF-β) je jedan od najvažnijih faktora rasta u zarastanju tkiva. Ovaj faktor rasta je deo superfamilije koja takođe uključuje koštane morfogenetske proteine, aktivine, inhibicione i Milerovu inhibicionu supstancu, od kojih svi imaju različite aktivnosti.

Iako TGF-β ima mnogo funkcija, njegova najvažnija uloga u obnavljanju tkiva je da promoviše fibrozu, što postiže:

  • privlačenjem fibroblasta i stimulisanjem njihovog razmnožavanja
  • pokretanjem fibroblasta da luče kolagen i
  • inhibicijom degradacija ekstracelularnog matriksa metaloproteinazama

Još jedan suštinski faktor rasta koji obavlja više zadataka je faktor rasta izveden iz trombocita (PDGF), nazvan tako jer se čuva u granulama trombocita i oslobađa nakon aktivacije trombocita. Napravljen od brojnih ćelija uključujući makrofage, endotelne ćelije i ćelije glatkih mišića, PDGF je uključen u skoro svaki aspekt opravka i regeneracije tkiva. On “poziva” neutrofile, makrofage i fibroblaste u područje rane i zatim ih stimuliše i aktivira. Takođe indukuje angiogenezu, pokreće proizvodnju matriksnih metaloproteinaza (MMP), fibronektina i hijaluronske kiseline i pomaže u kontrakciji rane.

Faktor rasta fibroblasta (FGF) “poziva” praktično sve glavne igrače (makrofage, fibroblaste i endotelne ćelije) na mesto rane. On inicira migraciju epitelnih ćelija sa ivica rane, posreduje kontrakciju rane i stimuliše angiogenezu. Međutim, suprotno onome što bi se moglo zaključiti iz njegovog imena, FGF ne stimuliše sintezu kolagena. Prikladnije nazvan faktor rasta vaskularnog endotela (VEGF) deluje prvenstveno na endotelne ćelije. On je snažan induktor formiranja krvnih sudova u obnavljanju tkiva, kao i u ranom fetalnom razvoju.

PRP je pouzdani snabdevač trombocitima

Upravo su trombociti ključni činioci u mehanizmima obnavljanja čvrstog i mekog tkiva, stoga što oni obezbeđuju ove neophodne faktore rasta. Trombociti, važan rezervoar faktora rasta u telu, igraju važnu ulogu u mnogim procesima kao što su koagulacija, imunski odgovor, angiogeneza i zarastanje oštećenih tkiva.

faktori-rasta-su-glavni-pokretac-regeneracije-2

Plazma bogata trombocitima (PRP) je koncentrat trombocita napravljen od autologne krvi sa velikim brojem trombocita u maloj zapremini plazme. Klinička efikasnost koncentrata trombocita zavisi uglavnom od broja trombocita i koncentracije njihovih faktora rasta, koji deluju kao transmiteri u većini procesa u tkivima, posebno u lečenju gde su odgovorni za proliferaciju, diferencijaciju, hemotaksiju i morfogenezu tkiva. Deluju kao deo autokrinih, parakrinih i endokrinih mehanizama. Klinička upotreba PRP-a za širok spektar primena prijavljena je u oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji, ortopedskoj hirurgiji, lečenju bolesti i povreda mekih tkiva, lečenju opekotina, rana koje teško zarastaju, tkivnom inženjeringu i implantologiji.

Sineks Medical je dogodišnji partner i distributer proizvoda kompanije RegenLab iz Švajcarske, koja je poznata kao vodeći snabdevač patentirane tehnologije za proizvodnju Autologne plazme obogaćene trombocitima (A-PRP). Kontaktirajte nas i saznajte kako do inovativnih proizvoda ove švajcarske kompanije.