Zašto je važno koristiti patentiranu tehnologiju za proizvodnju plazme obogaćene trombocitima

PRP je injekcioni tretman koji koristi plazmu bogatu trombocitima iz sopstvene krvi pacijenta. plazme sadrži trombocite koji sadrže faktore rasta. Kada se plazma ponovo ubrizga u kožu ubrzava prirodni proces podmlađivanja i izlečenja.

Šta je PRP terapija?

Terapija plazmom bogatom trombocitima postala je jedan od najnovijih trendova u kozmetičkoj i medicinskoj praksi. Nije teško shvatiti zašto. PRP terapija ima potencijal da tretira mnoga stanja u rasponu od zarastanja rana do tretmana za podmlađivanje kože. Ali uspeh PRP tretmana u velikoj meri zavisi od same pripreme plazme, odnosno “alata” i pribora za pripremu, kao što su PRP epruvete koje zauzimaju centralno mesto za dobijanje prave koncentracije trombocita koja je potrebna za PRP injekciju.

Generalno, cilj PRP pripreme je da uspešno izoluje koncentrat trombocita iz belih krvnih zrnaca, crvenih krvnih zrnaca i drugih komponenata krvi koja se nalaze u uzorku. Proces je takođe relativno jednostavan. Uzma se uzorak krvi, koristi se sila centrifugiranja kako bi izolovali potrebni trombocite, a zatim se serum ubrizgava nazad pacijentu.

Šta su epruvete za pripremu PRP

PRP epruvete koriste lekari da izoluju trombocite, istovremeno eliminišući neželjene komponente kao što su crvena krvna zrnca i deo bele krvne loze.

PRP epruvete omogućavaju sakupljanje visokoprečišćene autologne plazme sa terapeutskim svojstvima.

Priprema PRP se sastoji u prikupljanju autologne venske krvi (tj. krvi samog pacijenta) u PRP epruvete, koja se zatim podvrgava centrifugiranju u PRP centrifugi i koncentriše se. Proces pripreme PRP-a je znatno pojednostavljen usvajanjem protokola koji zahteva upotrebu namenskih PRP epruveta i PRP centrifuge.

Da li je potreban antikoagulans ili separativni gel

PRP se pravi od komponenti dobijenih od samog pacijenta, kako bi se obezbedila maksimalna biokompatibilnost i prirodnost tretmana i bez rizika od netolerancije, alergija ili drugih imunoloških reakcija.

Pravi izbor antikoagulansa je jedan od najvažnijih preduslova za dobijanje terapeutski efikasnog oblika plazme bogate trombocitima. Antikoagulans koji se koristi u proizvodnji PRP-a mora ne samo da blokira zgrušavanje krvi, odnosno pretvaranje fibrinogena u fibrin, već i da spreči preranu aktivaciju trombocita. Takvi antikoagulansi su samo antikoagulansi na bazi natrijum citrata.

Natrijum citrat vezuje egzogeni kalcijum u krvi, koji je neophodan za promene agregacionog stanja i aktivaciju trombocita, i na taj način onemogućuje preranu (in vitro) aktivaciju trombocita i njihovu degranulaciju (blokira aktivaciju trombocita). Antikoagulansi na bazi natrijum citrata koriste se širom sveta u proizvodnji PRP-a.

Regen Lab epruvete sadrže rastvor antikoagulansa natrijum citrata i separativni gel za odvajanje plazme i trombocita od krvnih ćelija i proizvodnju standardizovanog PRP sastava. Separativni gel formira pouzdanu barijeru tokom centrifugiranja, koja sprečava mešanje plazme sa ekstraktom eritrocita.

Zašto je važno odabrati patentirane PRP epruvete

Ako bilo koja laboratorijska centrifuga može izvući plazmu bogatu trombocitima, zašto je stepen ili kvalitet PRP epruvete uopšte značajan? Postoje tri osnovna razloga zašto je to važno:

Sprečavaju kontaminaciju

Najveći problem koji može da zakomplikuje PRP tretman je mogućnost kontaminacije bilo uzorka krvi ili rezultujućeg PRP seruma. Zbog prirode tretmana, svaka kontaminacija u procesu može dovesti do toga da se kod pacijenta jave neželjena dejstva ( inflamacija) ili da oslabi efekte PRP tretmana. Odabir prave PRP epruvete (zajedno sa održavanjem čistog i sterilnog radnog okruženja) drastično smanjuje rizike da se desi neko neželjeno dejstvo.

Garantuju odvajanje trombocita od drugih krvnih jedinjenja

Epruvete laboratorijskog kvaliteta mogu biti u stanju da izoluje određenu količinu trombocita iz uzorka krvi, ali je malo verovatno da će ostvariti brzinu koja je potrebna da bi se dobio uzorak autologne plazme za lečenje. Takođe postoji rizik od oštećenja centrifuge, same epruvetu ili uzorka krv. Epruvete i kontejneri za centrifugiranje sa PRP sertifikatom su efikasniji i mnogo sigurniji.

Korišćenjem Regen Lab Kits zaštićeni su i pacijent i doktor.

Olakšavaju ekstrakciju trombocita

Konačno, PRP epruvete mogu imati karakteristike koje omogućavaju odvajanje čistog PRP seruma od ostatka uzorka. Ovo drastično ubrzava PRP proceduru i otklanja mogućnost da se pacijentu unese nedovoljno kvalitetan uzorak seruma, što može uticati na rezultate PRP tretmana.

Regen Lab je vodeći snabdevač patentirane tehnologije za proizvodnju plazme obogaćene trombocitima, a Sineks Medical njihov generalni zastupnik na našem tržištu. Kontaktirajte nas i saznajte kako do fantastičnih proizvoda kompanije Regen Lab.