Zarastanje-rana-pomoću-A-PRP-tretmana

ZARASTANJE RANA POMOĆU A-PRP TRETMANA

Sve je veća potreba za razvijanjem novih terapija za zaceljivanje rana kako bi se ono poboljšalo. Upotreba regenerativnih terapija postaje sve popularnija zbog neinvazivnog postupaka u njihovoj primeni. Plazma bogata trombocitima (PRP) dobija sve veću popularnost zbog svog potencijala da stimuliše i ubrza proces zaceljenja rana. Citokini i faktori rasta koji formiraju PRP igraju presudnu ulogu u procesu zarastanja i izlečenja. Ovaj članak osvrće se na novonastalo polje regenerativnih terapija rana na koži s posebnim naglaskom na PRP i ulogu faktora rasta u procesu zarastanja rana.
Koža je najveći organ na telu a čini 10% ukupne telesne mase i pokriva celokupnu spoljnu površinu tela. Ima ključnu ulogu u odbrani i preživljavanju zahvaljujući samopopravljajućim i samoobnavljajućim sposobnostima, delujući kao važna barijera od spoljnog okruženja ka unutrašnjem.

Plazma bogata trombocitima (PRP) je endogena terapijska tehnologija koja postaje sve interesantnija za regenerativnu medicinu zbog svog potencijala da stimuliše i ubrza zaceljivanje tkiva. PRP je definisan kao autologni biološki proizvod dobijen iz pacijentove krvi, a u kojem se nakon postupka centrifugiranja dobije plazma sa koncentracijom trombocita višom od one u krvi koja cirkuliše. Trombociti igraju ključnu ulogu u procesu zarastanja rana zahvaljujući svojoj hemostatskoj funkciji i prisustvu citokina i faktora rasta.

Zaceljivanje rana je biološki proces u kojem su fizički, hemijski i ćelijski faktori uključeni sa glavnim ciljem sanacije rana.

revolucionarna terapija

Faktori rasta igraju ključnu ulogu u složenom procesu zarastanja rana i regeneracije tkiva. Oni podstiču proteine koji utiču na metabolizam drugih ćelija. Svaki faktor rasta ima više od jednog efekta na proces zarastanja rana i deluje vezivanjem na specifične receptore na ćelijskim membranama ciljanih ćelija. Ovi efekti uključuju promovisanje hemotaksije (privlačenje ćelija u ranu), indukovanje migracije ćelije i proliferacije i podsticanje ćelija da povećavaju proizvodnju proteina. Faktori rasta ne samo da regulišu migraciju ćelija i proliferaciju ćelija, već i preuređuju vanćelijski matriks i promovišu angiogenezu, stvarajući idealno okruženje koje pogoduje procesu zaceljenja rana.
Pored činjenice da A-PRP ima snažan hemotaktički (brzo aktiviranje) efekat na monocite, neutrofile i glatke mišićne ćelije koji promovišu mitozu fibroblasta, endotelijalnih i glatkih mišićnih ćelija, podstiče i proces angiogeneze, kontrakciju rane, stvaranje granulacionog tkiva. Danas se PRP široko primenjuje u različitim kliničkim aplikacijama za promociju izlečenja u ortopediji, zaceljivanju mekih tkiva, nervnom tkivu, hroničnim čirevima na koži, oftamologiji i stomatologiji..

Jedna od prednosti ovih preparata je ta što se lako dobijaju iz pacijentove krvi nakon jednostavnog postupka centrifugiranja, tako da je proces siguran, jednostavan i ekonomičan. Kontrolom parametara centrifugiranja i aktivacijskim protokolom moguće je kontrolisati dozu faktora rasta i proteina koji se oslobađaju nakon aktiviranja.
RegenLab je razvio napredni sertifikovani autologni PRP sistem sa preko milion pacijenata podvrgnutih nekoj od procedura. Dodatne prednosti PRP lečenja u zaceljivanju rana uključuju jednostavnu metodologiju, ekonomičan tretman, trajniji efekat u poređenju sa konvencionalnom terapijom i veću sigurnost s obzirom na autologni proizvod dobijen iz krvi samog pacijenta.

acl 2
zarastanje rana pomoću PRP terapije

Oblast koja bi mogla imati veliku korist od multi faktorskih svojstava PRP-a su traumatske povrede. Visokokvalitetna i objektivna ispitivanja u krajnjoj liniji pokazuju potencijalnu korist koju PRP može imati za hirurške pacijente u ortopedskoj, parodontalnoj i plastičnoj hirurgiji. Pacijenti mogu da očekuju veoma dobre rezultate u lečenju hroničnih i hirurških rana, što je pokazano tokom kliničkih studija koje je RegenLab sprovodio tokom proteklih godina.

RegenLab i Sineks Medical su ponosni partneri koji imaju to zadovoljstvo da ponude proizvode ovog renomiranog snabdevača patentirane tehnologije za proizvodnju autologne plazme obogaćene trombocitima (A-PRP) i na našem tržištu.