Kongres Ženeva

WCPT KONGRES – 10.- 12. MAJ, ŽENEVA

Kongres u Ženevi koji će se održati 10-12 maja.

Predavanje će održati profesor Tim Watson na temu osteoartritisa i tretmana Indibom.