Važnost proliferacije i diferencijacije matičnih ćelija

Multipotentne terapije zasnovane na ljudskim matičnim ćelijama pokazale su izuzetan potencijal u primeni u regenerativnoj medicini i tkivnog inženjeringu zbog svojih sposobnosti proliferacije i diferencijacije u više tipova odraslih ćelija, pod odgovarajućim uslovima. Tkiva koja se samoobnavljaju održavaju se i regenerišu pomoću male grupe multipotentnih matičnih ćelija.

vaznost-proliferacije-i-diferencijacije-maticnih-celija-1

Njih karakteriše brza proliferacija embrionalnih ćelija, koje se zatim razlikuju kako bi proizvele mnoge specijalizovane tipove ćelija koje čine tkiva i organe višećelijskih organizama. Kako se ćelije diferenciraju, njihova brzina proliferacije se obično smanjuje, a većina ćelija kod odraslih jedinki se zaustavlja u G0 fazi ćelijskog ciklusa. Nekoliko tipova diferenciranih ćelija se nikada više ne deli, ali većina ćelija je u stanju da nastavi proliferaciju po potrebi i da zameni ćelije koje su izgubljene kao rezultat povrede ili smrti ćelije.

Kritične za regenerativnu medicinu

Pored toga, neke ćelije se neprekidno dele tokom života da bi zamenile ćelije koje imaju visoku stopu odumiranja kod odraslih jedinki. Proliferacija ćelija je stoga pažljivo uravnotežena sa ćelijskom smrću kako bi se održao konstantan broj ćelija u tkivima i organima odraslih.

Ekspanzija matičnih ćelija može imati koristi od visoke stope proliferacije, zato što mogu proizvesti veliku količinu ćelija potrebnih za regeneraciju tkiva. Istovremeno optimizacija uslova za razmnožavanje matičnih ćelija pomaže u održavanju pluripotencije i potencijala diferencijacije matičnih ćelija, koje su kritične za tkivni inženjering i regenerativnu medicinu.

Nakon proliferacije, ćelije progenitori se diferenciraju u tipove ćelija specifične za tkivo koje će izgraditi svoj karakterističan ekstracelularni matriks, tako da se prvobitna funkcija vraća. Mezenhimalne matične ćelije (MSC) su ključna populacija uključena u proliferativnu fazu regeneracije lezija i prisutne su u skoro svim tkivima odraslih. Ove multipotentne ćelije su se pokazale korisnim oruđem u regenerativnoj medicini zbog njihovog potencijala za samoobnavljanje i diferencijaciju u više tipova ćelija, kao i zbog njihove uloge u inflamatornom i imunološkom odgovoru tokom oporavka od povreda. Iz ovih razloga je razvoj strategija za stimulisanje proliferacije i diferencijacije MSC prisutnih u povređenim tkivima trenutno meta primarnog interesovanja u regenerativnoj medicini.

INDIBA stimuliše proliferaciju i diferencijaciju

Studije su dokazale da INDIBA tehnologija na 448 kHz može da stimuliše proliferaciju matičnih ćelija, inhibira masne naslage i da može da stimuliše hondrocite da poveća proliferaciju hrskavice. Ova svojstva pozicionirala su INDIBA aparate kao vodeću tehnologiju za:

  • Regeneraciju tkiva
  • Kontrolu depozita masti
  • Uklanjanje celulita
  • Lečenje pre i posle operacije
  • Zarastanje rana

Među prednostima za pacijente koji se leče sa INDIBA tehnologijom su kraći periodi oporavka, skraćeno vreme zarastanja (neposredni rezultati su uobičajeni) i stabilni obrasci zarastanja (zbog njegove duboke stimulacije ćelija i unutrašnjeg kapaciteta samoizlečenja tkiva). Sistem funkcioniše tako što podiže temperaturu ćelija kako bi se povećalo snabdevanje kiseonikom i hranljivim materijama u regeneraciji tkiva. INDIBA terapija je potpuno bezbolna i neinvazivna.

vaznost-proliferacije-i-diferencijacije-maticnih-celija-2

Još smo daleko od otkrivanja svih različitih zdravstvenih prednosti koje struja na 448 kHz može ponuditi u tretmanima. Tekuće studije se kontinuirano odvijaju na brojnim univerzitetima.

Sineks Medical je dugogodišnji pouzdani partner kompanije INDIBA na našem tržištu i sa ponosom može da Vam ponudi širok spektar njihovih proizvoda, kako bi unapredili svoju praksu i izdvojili se od konkurencije. Pored toga obezbedili smo za vas i specijalne pogodnosti u nabavci INDIBA napredne tehnologije. Kontaktirajte nas i saznajte više!