Upotreba plazme bogate trombocitima za povrede mišićno-koštanog sistema

Hronični mišićno-skeletni bol predstavlja jedan od najčešće prijavljenih medicinskih tegoba. Poremećaji mišićno-skeletnog sistema obuhvataju različita stanja koja utiču na kosti, zglobove, mišiće i vezivna tkiva. Ovi poremećaji mogu da dovedu do bolova i gubitka funkcije i spadaju u one koji najviše onesposobljavaju pacijenta. Simptomi mogu da uključuju nelagodnost, bol ili povrede koje se mogu razviti tokom vremena, kao i akutne povrede usled događaja poput okliznuća ili spoticanja.

PRP je revolucionarni pristup

Opcije lečenja pacijenata sa ovim često iscrpljujućim stanjima kreću se od fizikalne terapije do operacije. Međutim, fizikalna terapija može biti neefikasna ili previše bolna, a operacija može dovesti do posthirurških komplikacija (npr. smanjena pokretljivost) ili možda neće ublažiti bol. Upotreba ortobioloških lekova kao što je PRP nastavlja da napreduje dok pacijenti traže nehirurške pristupe akutnim i hroničnim povredama i bolestima mišićno-skeletnog sistema.

Plazma bogata trombocitima (PRP) je revolucionarni pristup upravljanja mišićno-skeletnim poremećajima sa potencijalom da ostvari zavidne rezultate.

Dokazano ispitivanjima

Injekcija plazme bogate trombocitima (PRP) je opcija za lečenje različitih mišićno-skeletnih povreda. Postoje osnovni naučni dokazi koji sugerišu da različiti faktori rasta prisutni u PRP-u mogu pomoći u povećanju prirodnog zarastanja tela.

Nekoliko randomizovanih kliničkih ispitivanja je istraživalo kapacitet PRP-a da u lečenju tetiva, ligamenta, mišića i hrskavice, a do danas postoje dokazi koji podržavaju njegovu upotrebu za lateralni epikondilitis, osteoartritis kolena, plantarni fasciitis i tendinopatiju rotatorne manžetne, kao i patelarnu tendinopatiju i osteoartritis kuka.

Brzo oslobađanje faktora rasta

Uloga PRP-a je velika zbog prisustva faktora rasta i citokina koji se nalaze unutar alfa granula trombocita koji igraju veliku ulogu u procesu oporavka tkiva i mogu biti primenjeni lokalno u tkivu sa smanjenim protokom krvi.

Literatura sugeriše da kada se trombociti aktiviraju zgrušavanjem, 70% uskladištenih faktora rasta se oslobađa posle 10 minuta, a skoro svi uskladišteni faktori rasta se oslobađaju u roku od 1 h od injekcije. Trombociti mogu zatim da sintetišu i luče faktore rasta oko 8 dana.¹ Pošto se PRP dobija iz autologne krvi, on je inherentno bezbedan i siguran za upotrebu.

Kako se priprema PRP?

Uzorak krvi pacijenta se obrađuje korišćenjem specijalizovane medicinske opreme da bi se proizvela terapijska injekcija koja sadrži plazmu sa višom koncentracijom trombocita nego što se nalazi u normalnoj krvi.

Najčešći način pripreme PRP-a je centrifugiranje uzorka krvi pacijenta. Bočica sa krvlju se stavlja u centrifugu, gde se vrti intenzivnom brzinom. Kada se proces centrifugiranja završi, lekar ili medicinski tehničar vadi bočicu iz centrifuge, izvlači neophodne komponente krvi za PRP i priprema PRP rastvor za injekcije.

Pružite Vašim klijentima najsavremenija dostignuća moderne medicine. Kontaktirajte nas i saznajte kako da nabavite proizvode kompanije RegenLab koja  je vodeći snabdevač patentirane tehnologije za proizvodnju plazme obogaćene trombocitima (PRP).

¹ Marx, Robert E. DDS. Platelet-Rich Plasma (PRP): What Is PRP and What Is Not PRP?. Implant Dentistry: December 2001 – Volume 10 – Issue 4 – p 225-228