Šta treba znati o radioterapiji?

Kancer je vodeći uzrok smrti širom sveta, i od 2020. godine uzrokuje skoro 10 miliona smrtnih slučajeva godišnje.  Sam ovaj podatak ukazuje na potrebu za razvijanjem što efikasnijih metoda za tretiranje i lečenje kancera. Na sreću razvoj tehnologije i medicine danas omogućava sve bolje izglede u lečenju karcionoma. Radioterapija je vodeći tretman koji koristi visoke doze zračenja da ubija i smanji ćelije tumora.

Važnost radioterapije

Važnost radioterapije je veoma velika. Ukoliko bi do 2035. godine svaki pacijent koji se leči od kancera, a kome je potrebna radioterapija, imao pristup radioterapiji, skoro jedan milion života može biti spasen svake godine.[1]

Pročitajte šta sve treba znati o radioterapiji, uključujući kada i kako se koristi i šta možete očekivati.

[1] Atun R, Jaffray DA, Barton MB, et al. 2015. Expanding global access to radiotherapy. Lancet Oncol 16(10): 1153-86

Terapija zračenjem može biti spoljašnja, unutrašnja ili sistemska

Specifičan način na koji se isporučuje zavisi od oblika kancera. Eksterna radioterapija deluje tako što snop zračenja šalje mašine koja je nalazi izvan tela. Unutrašnje zračenje ili brahiterapija je postavljanje radioaktivnog izvora u sam tumor ili u neposrednu blizinu tumora. Ovaj implantat oslobađa zračenje unutar ili blizu tumora. Sistemska terapija zračenjem isporučuje zračenje po celom telu pomoću pilule ili injekcije. Ovo je vrsta terapije zračenjem u kojoj se radioaktivna supstanca, kao što je radioaktivni jod ili radioaktivno antitelo, proguta ili ubrizga u telo i putuje kroz krv, locirajući i ubijajući ćelije tumora

Kako radioterapija funkcioniše

 

Radioterapija koristi visokoenergetske talase za lečenje karcionoma ili nekih nekanceroznih (benignih) stanja. Terapija zračenjem je obično lokalni tretman. To znači da leči rak u određenom području i ne pogađa celo telo. Radioterapija ponekad može biti sistemski tretman (po celom telu) u obliku radioaktivnih lekova.

Nova Smart tehnologija, potpuno novi koncept za INDIBA koji uključuje elemente kao što su pametna ručka i pametne elektrode sa specifičnim aspektima za korisnike, kao što su ergonomski dizajn, informativni ekran koji će pokazati preostalo vreme za tretman, dugmad koja funkcionišu kao daljinski upravljači i detekcija parametara kao što su temperatura površine i trošenje elektroda, koji daju višu tačku sigurnosti tretmanima.

Najsavremenija radioterapija veoma precizno cilja ćelije tumora, čime se ograničava šteta u blizini zdravih organa i tkiva.[1] Radijacija oštećuje DNK unutar obolelih ćelija. Ovo sprečava ćelije kancera da rastu i dele se. Terapija zračenjem je efikasna u zaustavljanju brzog rasta kancerogenih ćelija. Terapija zračenjem takođe može oštetiti zdrave ćelije, ali većina zdravih ćelija se na kraju oporavlja. Cilj je da se ošteti što više ćelija raka i što manje zdravih ćelija.

[1] Garibaldi C, Jereczek-Fossa BA, Marvaso G, et al. 2017. Recent advances in radiation oncology. Ecancermedicalscience 11: 785

Vrsta radioterapije koju dobijete zavisiće od vrste tumor i mesta na kome se nalazi. Personalizovani planovi lečenja i specijalizovane bezbednosne provere kvaliteta se preduzimaju pre početka bilo kakvog lečenja.

Način na koji radioterapija utiče na vas i njeni mogući neželjeni efekti zavise od toga kako i gde se sprovodi zračenje. Razumevanje ciljeva vaše terapije, kako i kada ćete je primati i kako može uticati na vas je ključno. Budite proaktivni u komunikaciji sa svojim lekarom. Saznajte šta možete očekivati i šta možete da preduzmete da biste se osećali dobro.

Ukoliko želite da obezbedite Vašim pacijentima najnaprednije uređaje za lečenje kancera, Sineks Medical je omogućio distribuciju Sajber noža i Radixact za tretman lečenja kancera. Kontaktirajte nas i saznajte više!