Sajber nož je veoma precizan tretman zračenjem

Sajber nož je neinvazivan tretman za maligne i benigne tumore i druga stanja gde je indikovana terapija zračenjem. Koristi se za lečenje stanja u celom telu, uključujući prostatu, pluća, mozak, kičmu, glavu i vrat, jetru, pankreas i bubrege, i može biti alternativa operaciji ili se koristiti za pacijente koji imaju neoperabilne ili hirurški složene tumore.

Ovo je jedan od najnaprednijih oblika radiohirurgije, potpuno je bezbolan, neinvazivan tretman koji omogućuje veoma precizno ciljanog zračenja za uništavanje tumora ili lezija u telu. Koristi robotsku ruku za isporuku visoko fokusiranih snopova zračenja. Fleksibilnost robotske ruke omogućava da se tretiraju delovi tela koji se ne mogu lečiti drugim tehnikama radiohirurgije.

Kako funkcioniše sajber nož?

Sajber nož sistem se sastoji od tri ključne komponente u operativnom postupku:

  • Lagani linearni akcelerator proizvodi rendgenske zrake visokoenergetskog zračenja koje uništavaju ćelije raka.
  • Robotska ruka pomera linearni akcelerator u širok spektar položaja, omogućavajući tretman iz skoro svakog ugla.
  • Dve kamere snimaju pacijenta tokom lečenja, tako da snopovi zračenja mogu biti usmereni na tumor sa neverovatnom tačnošću. Ovaj sistem kamere omogućava robotu lociranje tačne pozicije tumora unutar tela.

Koordinate tumora se procenjuju pomoću računara u realnom vremenu i zatim se određuje doza zračenja. Zračenje je na taj način maksimalno usmereno na tumor, a zdravo tkivo biva pošteđeno.

Tretmani se mogu obavljati ambulantno, a svaki tretman traje između 30 i 90 minuta. Broj tretmana varira u zavisnosti od veličine tumora, lokacije i oblika, ali obično je potrebno samo jedna do pet sesija. Koristiti se i za višestruke sesije kao što je stereotaksična radioterapija za tumore koji se nalaze blizu vitalnih organa, za koje postoji mogućnost da budu oštećeni tokom lečenja.

Radiohirurgija minimizira izlaganje zračenju zdravog tkiva koje okružuje tumor. U poređenju sa drugim radiohirurškim tretmanima, sajber nož nudi nekoliko prednosti pacijentima, uključujući brzo ublažavanje bola i drugih simptoma.

Koje su prednosti sajber noža?

Tretman sajber nožem zahteva znatno kraći vremenski okvir od tradicionalne terapije zračenjem. Pored toga sajber nož nudi i druge prednosti:

  • Ovo je neinvazivan tretman bez bola
  • Ambulantna procedura ne zahteva anesteziju
  • Zdrava tkiva i organi su bolje zaštićeni
  • Pacijent ne mora da zadržava dah ili da diše ujednačeno
  • Pacijent se vraća redovnim aktivnostima istog dana

Sajber nož omogućava pacijentima da udobno leže na stolu za proceduru bez anestezije dok se robotska ruka pomera, ne dodirujući ih, da tretira sva područja tumora.

Neželjeni efekti i praćenje pacijenta nakon tretmana

Neželjeni efekti tretmana sajber nožem su minimalni. Najčešći neželjeni efekat je umor. U najvećem broju slučajeva pacijenti su u mogućnosti da se vrate svojim uobičajenim aktivnostima, ali će im trebati neko da ih odveze kući odmah nakon tretmana.

Vratićete se ubrzo nakon tretmana radi naknadne posete lekaru. Nekoliko meseci nakon tretmana obavljaju se naknadni pregledi kako bi se proverio odgovor na lečenje. Naknadno snimanje, koje se obično izvodi kombinacijom CT, MRI ili PET skeniranja, izvodi se u mesecima nakon tretmana kako bi se procenio odgovor tumora na isporučeno zračenje.