REVOLUCIONARNA TERAPIJA U ORTOPEDIJI

Povrede mišićno-koštanog sastava najčešći su uzrok jakog dugotrajnog bola i fizičke invalidnosti i pogađaju milione ljudi širom sveta. Plazma bogata trombocitima se upotrebljava u jednoj od najpopularnijih metoda koja se koristi za biološko pojačavanje isceljenja u oblastima ortopedske hirurgije i sportske medicine. PRP su autologni trombociti koncentrovani u plazmi. Trombociti funkcionišu kao prirodni rezervoar faktora rasta. PRP se obično koristi u ortopedskoj praksi za ubzanje isceljenja kod sportskih povreda mišića, tetiva i ligamenata.

Nauka u službi zdravlja

Osnovni cilj ortopedskih hirurga je siguran i potpun oporavak njihovih pacijenata i što je brže moguće povratak na nivo aktivnosti pre povrede. Tradicionalno lečenje ortopedskih i sportskih povreda uključuje različite procedure, od akutnog tretmana sportskih povreda i fizikalne terapije do kortikosteroidnih injekcija i hirurške intervencije. Od nedavno, napredak u biomedicini i biotehnologiji ohrabrio je upotrebu ćelijske terapije, inženjeringa tkiva i autolognih koncentrata krvi kako bi se poboljšalo zarastanje i stimulisao rast koštanih i mekih tkiva.

Jedna od najpopularnijih metoda koja se koristi za biološko poboljšanje zaceljenja u oblastima ortopedske hirurgije i sportske medicine uključuje upotrebu autolognih krvnih preparata, naročito plazme bogate trombocitima (PRP). Proizvodi se iz pacijentove periferne vene i njenim tretiranjem u centrifugi se postiže visoka koncentracija trombocita unutar malog volumena plazme. Zatim se ponovo ubrizgava na mestu povrede ili se ubacuje kao gel ili drugi biomaterijal tokom operacije.

Nakon odvajanja pacijentove krvi, sloj koji sadrži lekoviti PRP se izdvaja i odmah priprema za injekciju koja se daje u povređeno područje. PRP se ubrizgava direktno u povređeno područje.

revolucionarna terapija
PRP terapija u ortopediji

Stimulacija prirodnih mehanizama izlečenja

PRP terapija se u kliničkoj praksi smatra za uglavnom sigurnu s obzirom na njenu autolognu prirodu i dugoročno korišćenje bez većih komplikacija. Iz tog razloga se, pored svoje lake dostupnosti, često koristi u kliničkim i hirurškim uslovima.

Plazma bogata trombocitima pospešuju obnavljanje tkiva koristeći prirodni proces izlečenja u telu. Nema nikakvih sintetičkih dodataka, već se koriste isključivo pacijentove ćelije trombocita. Ti trombociti, jednom aktivirani, oslobađaju faktore rasta. Ova tehnologija jednostavno koristi prirodni telesni mehanizam za lečenje, tako što ga usmerava i fokusira upravo tamo gde je najpotrebnije.

Trombociti oslobađaju bioaktivne proteine koji pojačavaju regeneraciju i zarastanje tkiva. To dovodi do boljeg ishoda i bržeg vremena izlečenja pacijenata. Kao efikasan tretman za ublažavanje bola i pospešivanje bržeg zaceljenja, PRP često dovodi do rezultata koji su iznad svih očekivanja pacijenta. Takođe u nekim slučajevima može da eliminiše potrebu za hirurškom intervencijom i dugotrajnim oporavkom povezanim sa njom.

Regen Lab je kreirao široku paletu proizvoda za biološku ćelijsku terapiju, na bazi tiksotropnog separatnog gela koji je specijalno dizajniran za proizvodnju A-PRP, autologne plazme obogaćene trombocitima. Sineks medical je proizvode Regen Laba učinio dostupnim i na našem tržištu. Proverite na kojim sve lokacijama je dostupna terapija ovim revolucionarnim proizvodima.