Rešenje za mnoge bolesti

Regenerativna medicina prednjači u zdravstvenim naukama obećavajući mogućnost lečenja i potencijalnog izlečenja brojnih zdravstvenih stanja. Oslanja se na upotrebu matičnih ćelija, tkivni inženjering i gensku terapiju, samostalno ili u različitim kombinacijama. Njen cilj je da obezbedi ćelije, tkiva ili organe kako bi se obnovili ili zamenili oštećeni. Regenerativne tehnologije teže da stimulišu urođene procese oporavka. Primena principa regenerativne medicine u praksi otvara novu eru u zdravstvu, uvodeći radikalne inovacije u lečenju pacijenata.

resenje-za-mnoge-bolesti-1

Regenerativna medicina je na čelu zdravstvene zaštite koja nudi rešenja za mnoge današnje neizlečive bolesti. Shodno tome, postoji velika potreba za razvojem, primenom i demonstriranjem održivog okvira za predstavljanje modela nege koji se odnosi na regenerativnu medicinu. Prevođenje principa regenerativne medicine u praksu je dokazano izvodljivo i već dugo vremena i u kliničkoj primeni.

Ključna uloga trombocita

Termin „tkivni inženjering“ odnosi se na oblast zdravstvenih nauka koja ima za cilj obnavljanje funkcije povređenih tkiva koristeći kombinaciju različitih faktora koji korišćeni zajedno na kraju obnovljaju funkcionalno oštećeno tkivo. Od devedesetih godina prošlog veka u regenerativnoj medicini koriste se proizvodi dobijeni od trombocita. Primena derivata PRP u regenerativnoj medicini brzo je usmerena na lečenje brojnih kliničkih stanja.

Odavno je poznato da trombociti imaju ključnu ulogu u primarnoj hemostazi, a sve više eksperimenta i kliničkih dokaza identifikuju ih kao relevantne modulatore drugih fiziopatoloških procesa, uključujući inflamatorne procese i regeneraciju tkiva. Ovi procesi su posredovani oslobađanjem faktora rasta, citokina i modulatora ekstracelularnog matriksa, koji sekvencijalno promovišu revaskularizaciju oštećenog tkiva indukcijom migracije, proliferacije, diferencijacije i stabilizacije endotelnih ćelija u novim krvnim sudovima. Obnavljanje oštećenog vezivnog tkiva kroz migraciju, proliferaciju i aktivaciju fibroblasta i proliferaciju i diferencijaciju mezenhimskih matičnih ćelija u tipove ćelija specifičnih za tkivo. Među populacijom matičnih ćelija, hematopoetske i mezenhimske matične ćelije su bile korišćene u tretmanu hroničnih inflamatornih bolesti sa obećavajućim rezultatima.

PRP u regenerativnoj medicini

Iz ovih razloga, derivati plazme trombocita (PRP) koriste se u regenerativnoj medicini za lečenje brojnih kliničkih stanja, uključujući opekotine, opravak mišića, bolesti kostiju i oporavak tkiva nakon hirurške intervencije. Prednosti PRP-a je i isplativost, uzimajući u obzir da za primenu PRP-a nije potrebna složena oprema ili posebna obuka za njeno korišćenje. Štaviše, zbog njenog primarnog autolognog porekla, brige o neželjenim reakcijama mogu se zanemariti.

resenje-za-mnoge-bolesti-2

U poslednjoj deceniji PRP tretmani dolaze u sve veći fokus u eksperimentalnim i kliničkim studijama i primeni u kontekstu zarastanja rana i regeneracije tkiva. Procedura koja postaje svetski priznata u tritiranju i lečenju brojnih stanja i izbor broj jedan u različitim oblastima primene. Ortopedija, sportska medicina, estetika, zarastanje rana, odontologija, hirurgija, plastična hirurgija, kardiovaskularna hirurgija, neurohirurgija, maksilofacijalna hirurgija oblasti su u kojima se PRP koristi sa velikim uspehom.

Proizvodi prilagođeni različitim indikacijama

Naš partner, kompanija RegenLab iz Švajcarske, kreirao je široku paletu proizvoda za biološku ćelijsku terapiju na bazi tiksotropnog separatnog gela koji je specijalno dizajniran za proizvodnju PRP, odnosno autologne plazme obogaćene trombocitima, kao i drugim produktima iz sopstvene krvi pacijenata. Regen Lab nudi širok spektar proizvoda kako bi se približili potrebama krajnjih korisnika. Proizvodi su prilagođeni različitim indikacijama za privatne klinike i za bolnice.

Sineks Medical omogućio je distribuciju Regen Lab proizvoda i na našem tržištu. Ukoliko i Vi želite da budete u korak sa svetskim trendovima u lečenju i želite da Vašim pacijentima ponudite najsavremenije metode lečenja, kontaktirajte nas i saznajte kako do Regen Lab proizvoda.