RegenLab – standard regenerativne medicine

Regenerativna medicina je relativno novo multidisciplinarno područje koje ima za cilj oporavak od bolesti. Ona ima za cilj nadoknadu, lečenje ili obnavljanje normalne funkcije organa/tkiva nakon bolesti primenom bezbednih i efikasnih terapija dobijenih od živih ćelija. Terapije se primenjuju same ili u kombinaciji sa posebno dizajniranim materijalima. Potencijal regenerativne medicine da utiče na ustaljene terapijske procedure je zaista ogroman.

regenlab-standard-regenerativne-medicine-1

RegenLab je svetski lider u proizvodima za autolognu regenerativnu medicinu zasnovanu na sveže pripremljenoj plazmi bogatoj trombocitima (koncentrat trombocita) iz sopstvene krvi pacijenta, koja se koristi sama ili u kombinaciji sa hijaluronskom kiselinom ili drugim svežim autolognim ćelijama iz pacijentove masti ili koštane srži. Sineks Medical je višegodišnji pouzdani partner kompanije Regen Lab i distributer njenih savremenih proizvoda na našem tržištu.

Plazma bogata trombocitima

Plazma bogata trombocitima (PRP) je autologna koncentracija trombocita u maloj količini plazme. Pošto je to koncentracija trombocita, to je takođe koncentracija 7 osnovnih proteina faktora rasta za koje se pokazalo da ih trombociti aktivno izlučuju kako bi započeli izlečenje tretiranog mesta. PRP sadrži faktore rasta i bioaktivne proteine koji utiču na zarastanje tetiva, ligamenata, mišića i kostiju. Iz ovog razloga plazma bogata trombocitima (PRP) se koristi u hirurgiji poslednje 2 decenije, a godinama unazad postoji veliko interesovanje za primenu PRP-a u lečenju sportskih povreda.

Injekcije PRP-a koriste se za lečenje pokidanih tetiva, tendinitisa, povreda mišića, bolova povezanih sa artritisom i povreda zglobova. Postaju sve češći i za kozmetičke procedure. Na primer, dermatolozi i stručnjaci za transplantaciju kose koriste PRP injekcije za lečenje jedne vrste gubitka kose koja se naziva androgena alopecija. A neki dermatolozi pružaju PRP tretmane za lice.

Cellular Matrix

Cellular Matrix je revolucionarna inovacija koja kombinuje dva koncepta tretmana u jednom. Uspešno se koristi u oblastima ortopedije i estetike.  Kombinuje komplementarne efekte hijaluronske kiseline (HA) i autologne plazme obogaćene trombocitima (A-PRP). Hijaluronska kiselina je ključni molekul koji ima jedinstvenu sposobnost da privlači i zadržava vodu. Naučne studije su pokazale da hijaluronska kiselina pomaže u poboljšanju hidratacije kože i proizvodnji kolagena, bori se protiv slobodnih radikala, održava elastičnost kože, i čak ima antibakterijska i antiupalna svojstva koja pomažu kod zarastanja rana. Sa druge strane trombociti su ključni faktori u mehanizmima oporavka čvrstih i mekih tkiva. Oni obezbeđuju bitne faktore rasta, koji su uključeni u migraciju, diferencijaciju i proliferaciju matičnih ćelija.

regenlab-standard-regenerativne-medicine-2

Cellular Matrix omogućuje lako i neposredno formiranje mreža hijaluronske kiseline u kojoj se raspršuju trombociti , korišćenjem sistema koji je posebno odobren za pripremu HA/A-PRP kombinacije. Cellular Matrix je registrovano medicinsko sredstvo koje sadrži 2 ml prirodne neumrežene 2% hijaluronske kiseline u koncentraciji od 20mg/ml (40mg ukupno) pored tiksotropnog separatnog gela za razdvajanje ćelija i antikoagulacionog rastvora natrijum citrata.

RegenExtracell BMC & Glue

Koncentrat koštane srži (BMC) je autologni ćelijski koncentrat iz aspirata koštane srži. Poznato je da je koštana srž bogata heterogenom populacijom zrelih i pluripotentnih ćelija kao što su dobro poznati progenitori krvnih ćelija (hematopoetske matične ćelije, HSC), razne druge nezrele ćelije kao što su mezenhimalne stromalne ćelije (MSC, koje su mišićno -koštane ćelije prekursori), preadipociti, endotelne matične ćelije itd. Brojne studije dokazale su ulogu matičnih ćelija koštane srži u regeneraciji tkiva u različitim kliničkim domenima.

BMC & GLUE je rezultat mešanja koncetrata koštane srži (BMC) i autolognog trombinskog seruma. Autologni trombinski serum pretvara rastvorljivi fibrinogen u monomer fibrina koji se polimeriziraju u ugrušak. Dodavanje autolognog trombinskog seruma koncentratu trombocita pacijenta ponovo pokreće proces koagulacije na fiziološki način. Ovaj prirodni proces izaziva stvaranje trodimenzionalnog fibrinskog matriksa u kome su trombociti ravnomerno raspoređeni, na taj način omogućavajući dugotrajnu isporuka faktora rasta na mestu tretmana, gde matriks služi kao temelj za rekonstrukciju novog tkiva. RegenExtracell BMC & GLUE obezbeđuje uspešno dobijanje 74% mononuklearnih ćelija (MNC) i 87% mezenhimalnih matičnih ćelija (MSC) iz aspirata koštane srži, a takođe je dokazano da je uspešno nadoknadio koštane defekte sa 79% do 100% uspešnosti uz period izlečenja od svega 2,5 meseca.

ArthroVisc 40

ArthroVisc 40 je sterilna i nepirogena formulacija visoko koncentrisane, visokomolekularne hijaluronske kiseline dobijene fermentacijom u fosfatnom fiziološkom puferu. Kao glavna komponenta sinovijalne tečnosti, hijaluronska kiselina preuzima važnu ulogu u viskoelastičnim svojstvima zglobne hrskavice, poboljšavajući apsorpciju udaraca, kao i podmazivanje zglobova. Osteoartritis karakteriše i smanjenje koncentracije hijaluronske kiseline i smanjenje njene molekularne težine, što može dovesti do povećanja bola i smanjivanja funkcije zglobova.  Dokazana je efikasnost i bezbednost injekcije hijaluronske kiseline visoke molekulske mase (ArthroVisc) kod pacijenata sa blagim, umerenim i teškim osteoartritisom kolena.

regenlab-standard-regenerativne-medicine-3

Sve proizvode kompanije Regen Lab možete nabaviti zahvaljujući Sineks Medical, ekskluzivnom distributeru inovativnih medicinskih sredstava i opreme. Kontaktirajte nas i saznajte kako da se izdvojite od konkurencije ponudom najsavremenijih tretmana iz oblasti regenerativne medicine.