RegenExtracell

REGENEXTRACELL BMC & GLUE SETOVI

RegenLab-ovi setovi za prikupljanje, pripremu i primenu preparata od sopstvenih matičnih ćelija iz koštane srži za regeneraciju koštano zglobnih struktura. Matične ćelije su osnovne ćelije iz kojih se generišu sve druge ćelije i tkiva sa specifičnim funkcijama. Pod određenim uslovima bilo to u organizmu ili u laboratorijskim uslovima, matične ćelije se dele kako bi formirale više ćelija koje se nazivaju ćelije kćeri.

Ove ćerke ćelije ili postaju nove matične ćelije (samoobnavljanje) ili postaju specijalizovane ćelije (diferencijacija) sa specifičnijom funkcijom, kao što su krvne ćelije, moždane ćelije, ćelije srčanog mišića ili koštane ćelije. Nijedna druga ćelija u telu nema prirodnu sposobnost da generiše nove tipove ćelija.

Istraživači i doktori nadaju se da će studije matičnih ćelija pomoći u većem razumevanju o tome kako se bolesti pojavljuju, omogućiti stvaranje zdrave ćelije kao zamene za obolele ćelije (regenerativna medicina) kao i lakše testiranje novih lekove radi poboljšanja njihove bezbednosti i efikasnosti.

RegenExtracell BMC ( Bone Marrow Cells – ćelije koštane srži ) je fleksibilan i reproduktivan sistem za koncentrovanje mezenhimalnih matičnih ćelija iz koštane srži. Omogućava brzu koncentraciju aspirata matičnih ćelija koštane srži i omogućava njihovu ponovnu implantaciju (isto kao pri hirurškoj proceduri). RegenExtracell BMC obezbeđuje uspešno dobijanje 74% mononuklearnih ćelija (MNC) i 87% mezenhimalnih matičnih ćelija (MSC) iz aspirata koštane srži.

Regen Extracell BMC je dokazano uspešno nadoknadio koštane defekte sa 79% i do 100% uspešnosti u periodu izlečenja od samo 2,5 meseca.

PRP terapija Regenlab

RegenExtracell BMC & GLUE separatni gel omogućava laku, brzu i kvalitetnu pripremu iz male količine koštane srži, uz optimalnu koncentraciju autolognih matičnih ćelija. Pakuje se u pojedinačne komplete za izvođenje procedure i setovi sadrže sve neophodne komponente za vršenje procedure koncetrisanja koštane srži. Prikupljanje/koncentrisanje koštene srži se obavlja u zatvorenom sistemu, čime se garantuje sterilnost što je i potvrđeno u ad-hoc studijama. Komplet je u dvostrukom sterilnom pakovanju, neophodnom za upotrebu medicinskog sredstva u operacionoj sali.

Dokazano je da je uspešno nadoknadio koštane defekte sa 79% do 100% uspešnosti uz period izlečenja od svega 2,5 meseca. Koristi se u lečenju osteotomije, koštanih defekata, pseudoartroze, osteonekroze, preloma.
RegenKit® Extracell BMC je pripremljen u skladu sa Klasom II-b medicinskih sredstava proizvedenih od strane Regen Lab i sasertifikatom CE 0086 registrovan u nacionalnoj agenciji za nekove i medicinska sredstva, a Sineks Medical Vam je učinio ovaj proizvod dostupnim i na našem tržištu.