Regen Lab prezentacija na Insititutu ,,Simo Milošević” u Igalu

Na Institutu za rehabilitaciju „Simo Milošević“ u Igalu, održano je predavanje „Primena PRP-a u regenerativnoj medicini – oblast reumatologija i fizikalna medicina sa rehabilitacijom“ i radionica „Procesuiranje krvi i priprema PRP-a primenom REGEN LAB setova sa fokusom na dressing za lečenje rana / BCT 2A kit”

Odziv je bio odličan, bili su prisutni svi doktori i deo medicinskog osoblja Instituta.

Svi su sa velikim interesovanjem ispratili prezentaciju i voljni su da uvrste PRP u terapijske procedure i primene PRP intraartikularno ili plasiranjem dressinga/koaguluma za rane.

Nakon završene radionice, učesnicima su dodeljeni RL SERTIFIKATI za korišćenje setova kompanije REGEN LAB i adekvatnu pripremu PRP-a.

Zahvaljujemo se svim zaposlenima u Institutu za rehabilitaciju „Simo Milosevic“ a posebno direktorki dr Marini Delić, na toplom prijemu i gostoprimstvu.

Nadamo se da će promocija Regen Lab medicinskih setova za pripremu PRP-a biti samo uvod u duguročniju saradnju i druženje.