Biotehnologija-Regen

REGEN LAB BIOTEHNOLOGIJA U SPORTSKOJ MEDICINI, ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI I REHABILITACIJI

Regen Kit-BCT i Regen Kit A-CP su inovativne tehnologije za pripremu autologne plazme obogaćene trombocitima (PRP) za lečenje pacijenata sa obolenjima hrskavice (osteoartritis kolena i kuka) (1-12), tendinopatije (13-20) i oštećenjima mišića (21 , 22). Pored toga, revolucionarni Cellular Matrix A-CP-HA je kao medicinsko sredstvo posebno dizajniran za lečenje osteoartritisa kolena (1,23-26). Regen Kit PRP predstavlja priznatu autolognu terapiju koja se koristi u ortopedskoj hirurgiji za rekonstrukciju ligamenta, tetiva i hrskavice (27-30).

Regen Kit-BCT i Regen Kit A-CP su inovativne tehnologije za pripremu autologne plazme obogaćene trombocitima (PRP) za lečenje pacijenata sa obolenjima hrskavice (osteoartritis kolena i kuka) (1-12), tendinopatije (13-20) i oštećenjima mišića (21 , 22). Pored toga, revolucionarni Cellular Matrix A-CP-HA je kao medicinsko sredstvo posebno dizajniran za lečenje osteoartritisa kolena (1,23-26).

Regen Kit PRP predstavlja priznatu autolognu terapiju koja se koristi u ortopedskoj hirurgiji za rekonstrukciju ligamenta, tetiva i hrskavice (27-30).

PRP terapija Regen Lab u sportskoj medicini

Sportska medicina i muskulo-skeletne povrede

RegenKit PRP se koristi za lečenje bolesti hrskavice, uključujući osteoartritis kolena i kuka (OA), artropatije, hemofilične i osteohondralne lezije. Tretman efikasno u smanjuje bol i poboljšava pokretljivost, tako da se ljudi mogu vratiti fizičkoj aktivnosti (1-12).

Klinički podaci pokazuju da su intraartikularne PRP + HA injekcije pripremljene sa Cellular Matrix-om efikasne u lečenju osteoartritisa kolena uz veliko poboljšanje simptoma pre tretmana, koji uključuju uglavnom bolove u zglobovima, ukočenost i ograničenu pokretljivost zgloba (1,23-26 ).

Injekcije PRP-a, pripremljene sa Regen Kit-om i aplikovane unutar-lezije i peritendinozno, pokazuju značajne pozitivne efekte (smanjen bol, poboljšana funkcionalnost), uključujući i kod pacijenata koji nisu imali očekivane rezultate sa konvencionalnim lečenjem, kod različitih vrsta tendinopatija, kao što su epikondilitis (18), patelarne tendinopatije (13- 14), rascepa tetive (15-16), insercije (14-17) i ne-insercijske tendinopatije (20) Ahilove tetive i razne druge enteropatije (lakat, veći trokanter, plantarna fascija) (19).

Intramuskularne Regen Kit PRP injekcije poboljšavaju oporavak kod oštećenja izazvanih vežbanjem (21-22).

Ortopedska hirurgija

PRP terapija Regenlab

Koncentrat mezenhimalnih matičnih ćelija iz koštane srži, pripremljen sa Regen Ektracell BMC kitom, sam ili u kombinaciji sa PRP-em, predstavlja efikasnu i priznatu alternativu tradicionalnim tehnikama rekonstrukcije tkiva za lečenje oštećenja kostiju (31-35).

Regen Kit PRP predstavlja je validna autologna terapija koja se koristi u ortopedskoj hirurgiji za rekonstrukciju ligamenta, tetiva i hrskavice (27-30).

Pokazalo se da tretmani koncentrovanim mezenhimalnim matičnim ćelijama iz koštane srži (BMC), pripremljeni sa Regen Ektracell BMC kitovima, kao rezultat imaju uspešno isceljivanje (79-100%) oštećenja kostiju, čak i kod složenih indikacija (teška oštećenja kosti, široka šupljina, osteonekroza, posttraumatična pseudoartroza) (31-35).