Razbijanje začaranog kruga osteoartritisa kolena sa Cellular Matrix

Kada se RegenPRP® i hijaluronska kiselina (HA) koriste u kombinaciji, ovi efekti su pojačani i produženi. HA stvara bioaktivnu skelu u kojoj trombociti progresivno oslobađaju svoje faktore rasta. RegenPRP® deluje pozitivno na mehanička, elastična ili viskozna svojstva HA.

Snažan bezbednosni profil

725 hiljada procedura obavljeno bez uočljivih neželjenih događaja.
Usmenu prezentaciju dr Branka Baraća na temu ”Plazma bogata trombocitima u kombinaciji sa hijaluronskom kiselinom u lečenju osteoartritisa kolena” možete pogledati na ovom linku.