PRP tretman može pomoći u lečenju uzroka kokcidinije

Kokcidinija ( ili kokcigodinija) je termin koji se koristi da opiše simptome bola koji se javljaju u predelu trtične kosti (repna kost). Bol se najčešće javlja u sedećem položaju, ali se može javiti i kada osoba pređe iz sedećeg u stojeći položaj. Najčešće se javlja u trudnoći. Većina slučajeva će se rešiti u roku od nekoliko nedelja do meseci, međutim kod nekih pacijenata bol može postati hroničan, što može negativno da utiče na kvalitet života.

Kokcidiniju ne treba mešati sa bolom u donjem delu leđa. Ovo je retko stanje, češće kod žena nego kod muškaraca. Do danas, konvencionalna medicina nije pronašla lek za kokcidiniju, a donedavno lekari nisu u potpunosti razumeli ovu specifičnu vrstu bola.

Koji su uzroci nastanka kokcidinije

Kokciks je donji deo kičme i nalazi se između zadnjice i sastoji se od tri do pet spojenih pršljenova. Leži ispod sakruma, koštane strukture u dnu vaše kičme. Nekoliko tetiva, mišića i ligamenata su povezane sa njim. I trtična kost i ishijalne tuberoze (dve kosti koje čine dno vaše karlice) podnose vašu težinu kada sednete. Različiti uzroci mogu izazvati pojavu bola, a bol se može pogoršati kada sedite ili radite aktivnosti koje pritiskaju bazu kičme.

Neki od tipičnih uzroka kokcidinije su:

 • Težak pad
 • Povreda u predelu karlice
 • Dugo sedenje (naročito na tvrdoj površini)
 • Povreda tokom vaginalnog porođaja
 • Tumori u predelu kokciksa
 • Prelom
 • Infekcija kostiju
 • Ginekološke bolesti

Bol u kokcikisu može biti traumatski ili netraumatski.

Koji su simptomi kokcidinije?

Simptomi kokcidinije mogu biti:

 • Trenutni i jaki bol pri prelasku iz sedećeg u stojeći položaj
 • Dubok bol u predelu repne kosti
 • Bol kada se pritisne kokciks
 • Bolni snošaj
 • Bolno pražnjenje creva

Studije slučaja su pokazale efikasnost PRP injekcije

PRP za kokcidiniju bi mogao biti potencijalnio efikasan tretman. Međutim, ova opcija lečenja je još uvek u fazi istraživanja i praktičari je možda neće tako lako prepisati. Studije slučaja su pokazale da plazma bogata trombocitima može se razmatrati kao opcija lečenja kod pacijenata sa refraktornom kokcidinija.[i]  Druga studija pokazala je smanjenje bola kod tri subjekta nakon PRP terapije fluoroskopski vođenim injekcijama u duboke i površne sakrokokcigealne ligamente.[ii]

[i] Sussman WI, Jerome MA, Foster L. Platelet-rich plasma for the treatment of coccydynia: a case report and review of regenerative medicine for coccydynia. Regen Med. 2019 Dec;14(12):1151-1154. doi: 10.2217/rme-2019-0102. Epub 2020 Jan 21. PMID: 31960759.

[ii] Montero-Cruz Fr AS. Platelet-rich plasma injection therapy for refractory coccydynia: a case series. Intervent. Pain Manag. Rep. 2(5), 183–188 (2018)

Terapija plazmom bogatom trombocitima (PRP) je oblik regenerativne medicine koja uzima vašu sopstvenu krv i koncentriše njena lekovita svojstva izolovanjem faktora rasta i plazme bogate lekovitim faktorima u serumu. Uzima se mala količina krvi, a zatim centrifugira kako bi se trombociti odvojili od ostalih ćelija. Oni potom regrutuju ćelije i podstiču proces lečenja.

Ukoliko želite sa saznate kako da nabavite patentiranu tehnologiju za proizvodnju Autologne plazme obogaćene trombocitima (A-PRP) renomirane švajcarske kompanije Regen Lab, kontaktirajte nas odmah.