A-PRP-terapija-u-tretmanu-ACL

PREDNJI UKRŠTENI LIGAMENTI – POVREDA I LEČENJE

Prednji ukršteni ligamenti spadaju u četiri najveća ligamenta u kolenu i prvenstveno imaju ulogu u održavanju stabilnosti kolena. Dva ligamenta unutar kolena koji se prepliću nazivaju se prednji ukršteni ligameti, a druga dva zadnji ukršteni ligamenti. Oni su deo složene mreže tetiva i ligamenta koji pomažu u održavanju stabilnosti i sigurnosti kolena. Koleno kao najopterećeniji zglob na ljudskom telu često biva izloženo velikim naporima. Profesionalni sportisti su naročito rizična grupa kada je povreda ovih ligamenata u pitanju.

Povreda zadnjih ukrštenih ligamenata, koji su inače čvršći po strukturi, znatno je ređa od rupture (pucanja) prednjih ukrštenih ligamenata. Prednji ukršteni ligamenti su deo kolena koji najčešće strada i stoga je ova povreda jedna od češćih, osobito među profesionalcima.

acl 2
PRP terapija Regenlab

Prednji ukršteni ligamenti mogu biti povređeni na više načina:

Naglom promenom pravca kretanja

Naglim zaustavljanjem

Lošim doskokom

Direktnim udarcem

Osobe koje su pretrpele ovu povredu često osećaju ili čuju „krckanje“ u kolenu. Koleno vrlo brzo natekne, a najčešće se javlja i osećaj nestabilnosti. Povreda prednjih ukrštenih ligamenata se najčešće može utvrditi pregledom fizioterapeuta, premda je rendgenski snimak ili čak magnetna rezonanca neophodna za utvrđivanje težine povrede, kao i mogućih propratnih povreda.

Odmah nakon povrede bilo bi poželjno staviti led na ozleđeno mesto da bi se smanjila upala kolena. Takođe je preporučljivo popiti neki antiupalni lek na bazi ibuprofena (brufen i sl.) Ovo su prvi preporučeni koraci dok ne stignete kod lekara na pregled.

Tretman povrede prednjih ukrštenih ligamenata zavisi od individualnih potreba pacijenta. Kod profesionalnih sportista ovaj problem se najčešće rešava operativnim putem, ne bi li se omogućilo nesmetano bavljenje sportom nakon oporavka. U drugim slučajevima moguć je tretman neoperativnim putem, kada je bitno povratiti normalnu funkciju kolena i kvaliteta života.

Neke povrede ukrštenih ligamenata mogu biti tretirane neoperativnim tretmanom, fizikalnom terapijom nakon koje pacijent može da se vrati normalnom aktivnom načinu življenja. Fizikalnom terapijom se ojačavaju okolni mišići, i radi se na što većoj pokretljivosti kolena. Ipak u dobrom delu slučajeva je neophodna operativna intervencija, odnosno rekonstrukcija pokidanog ligamenta.

Operativni tretman podrazumeva rekonstrukciju pokidanog ligamenta. Operacija se radi artroskopskom metodom, sa nekoliko malih rezova oko kolena, pri čemu se vrši presađivanje novog tkiva na oštećeni ligament.

Što se tiče prihvatanja ACL implanata, postoje obećavajući dokazi da bi dodavanje PRP-a moglo biti sinergijski faktor za njihovo brže prihvatanje u odnosu na implante koji nisu bili tretirani PRP-om. Terapija bogata trombocitima je jednostavna i minimalno invazivna intervencija koja se primenjuje u primarnoj nezi za lečenje zgloba kolena. Određene studije su pokazale značaj koji primena A-PRP terapije može da ima na zaceljivanje povrede prednjih ukrštenih ligamenata.

Grupa autora je u jednoj studiji prijavila visoku stopu povratka sportu pacijenata sa delimično pokidanim ACL-om koji su se lečili intraligamentnom primenom PRP-a. ¹ Naročito se naglašava efekat PRP-a u kombinaciji sa konzervativnim tretmanom delimično pokidanog ACL-a u poboljšanju simptoma i opšte slike.

Pacijent je u stanju da hoda na štakama već isti dan nakon operacije. Sam postoperativni proces i rehabilitacija traju 6 meseci. Fizikalna terapija ima važnu ulogu u procesu oporavka. Terapija je praćena specijalnim programom razvijenim za vraćanje snage i pokretljivosti u zglob kolena. U progresu oporavka lagano trčanje se uvodi u četvrtom mesecu, dok se u petom mesecu uvode i zahtevnije vežbe opterećenja kolena.

Autologna plazma je bogata proteinima, u koje spadaju i faktori rasta i brojni drugi sastojci koji pomažu u zaceljivanju. Iako je A-PRP tretman relativno nov, preliminarna istraživanja sugerišu da bi mogao da bude veoma efikasan.

Završna faza rehabilitacije ima za cilj potpuno vraćanje funkcionalnosti kolena, bez bilo kakve bojazni od posledica zbog pretrpljene povrede. Naravno pažljivo sprovedena i nadgledana rehabilitacija je od ključne važnosti za uspešan oporavak i vraćanje u svakodnevnu aktivnu rutinu.

Regen Lab, proizvođač ovog izuzetnog medicinskog sredstva, ponosni je partner Sineks Medical-a, koji vam je omogućio direktnu distribuciju i dostupnost ovih proizvoda.

Reference: ¹ You CK, Chou CL, Wu WT, Hsu YC. Nonoperative choice of anterior cruciate ligament partial tear: Ultrasound-guided platelet-rich plasma injection. J Med Ultrasound [serial online] 2019 [cited 2019 Sep 6];27:148-50. Available from: http://www.jmuonline.org/text.asp?2019/27/3/148/255884