Najčešće nedoumice o sajber nožu

Iako naziv sajber „nož” evocira sliku invazivne hirurške procedure, ovo je uobičajena zabluda. Sajber nož je neinvazivna alternativa hirurgiji za lečenje i kancerogenih i nekancerogenih tumora bilo gde u telu, uključujući glavu, kičmu, pluća, prostatu, jetru, pankreas. Ovaj tretman, koji isporučuje snopove visoke doze zračenja na tumore sa izuzetnom preciznošću, nudi novu nadu pacijentima širom sveta.

Iako njegovo ime može da asocira na slike skalpela i operacije, tretman sajber nožem ne uključuje sečenje. U stvari, sistem sajber noža je prvi i jedini robotski sistem za radiohirurgiju na svetu dizajniran za neinvazivno lečenje tumora u celom telu. Pruža bezbolnu, nehiruršku opciju za pacijente koji imaju neoperabilne ili hirurški složene tumore, ili koji možda traže alternativu operaciji.

Kako deluje terapija zračenjem?

Terapija zračenjem koristi pažljivo ciljane i regulisane doze visokoenergetskog zračenja da ubije ćelije raka. Radijacija takođe radi na sprečavanju reprodukcije ćelija raka. Radiohirurgija ne uklanja tumor ili lezije. Zračenje uništava tumorske ćelije i zaustavlja proces rasta.

Tradicionalna terapija zračenjem isporučuje zračenje u široko polje tkiva u telu, što rezultira izlaganje tumora zračenju , ali i okolnog zdravog tkiva. Ova široka polja zračenja povećavaju mogućnost oštećenja zdravog tkiva takođe povećavajući rizik od neželjenih efekata nakon tretmana zračenjem.

Po čemu se sajber nož razlikuje?

Uređaj za radiohirurgiju – sajber nož, dizajniran je tako da isporučuju zračenje sa izuzetnom preciznošću, ciljajući tumor uz minimalno oštećenje okolnog zdravog tkiva. Preciznost sajber nož sistema omogućava kliničarima da bezbedno isporuče veoma visoke doze zračenja, jer je veličina polja zračenja manja i uključuje samo tumor i malu količinu okolnog tkiva. Ovo omogućava manje oštećenje okolnog zdravog tkiva i kliničarima da završe lečenje za 1 do 5 dana u poređenju sa nedeljama koje su potrebne za tradicionalnu terapiju zračenjem.

Postoje mnoge prednosti sajber nož procedure. Neinvazivan je, ne zahteva okvir za glavu ili uređaj za imobilizaciju i može da tretira delove tela za koje se ranije smatralo da ne mogu da se leče.

Koliko traje tretman i ko su pogodni pacijenti?

Faktori kao što su zdravstveno stanje pacijenta, ambulantni status, postojeća stanja i prethodni tretmani uzimaju se u obzir tokom faze planiranja i pomažu lekarima da formulišu individualizovani plan lečenja. Sistem sajber nož može da leči pacijente koji su ili prošli kroz hemoterapiju ili su trenutno na hemoterapiji. Važno je da pacijent svom lekaru pruži kompletnu istoriju bolesti, kako bi lekar mogao da prepiše odgovarajući tok lečenja.

Lečenje sajber nožem ne zahteva hospitalizaciju. Svaka sesija traje 15 do 20 minuta, u poređenju sa konvencionalnom terapijom zračenjem koja obično traje 10 do 15 minuta po sesiji. Ceo tok sajber nož tretmana može da se završi za samo 4 do 5 sesija tokom 1-2 nedelje, u poređenju sa konvencionalnom terapijom zračenjem, koja obično traje 30-40 sesija tokom 6-10 nedelja.

Efikasnost lečenja sajber nožem

Efekti radiohirurgije se javljaju postepeno tokom određenog vremenskog perioda. Vremenski okvir može varirati od dana, meseci ili čak godina u zavisnosti od ciljanog zdravstvenog stanja. Neki tumori nestaju sporije od drugih i mogu ili ne moraju na kraju potpuno nestati, dok drugi jednostavno prestaju da rastu i ne pokazuju dalju biološku aktivnost. Nakon tretmana, od pacijenata se traži da rade periodične testove i snimanja, kako bi lekar mogao da prati efikasnost lečenja.

Koji su neželjeni efekti?

Većina pacijenata doživljava minimalne ili nikakve kratkoročne neželjene efekte i često se brzo oporavlja. U zavisnosti od mesta lečenja, neki pacijenti mogu iskusiti različite neželjene efekte kao što su blagi umor ili mučnina.

Postoje određeni rizici od oštećenja tkiva oko područja lečenja. Međutim, u poređenju sa drugim vrstama terapije zračenjem, ovi rizici od tretmana sajber nožem su daleko manji.

Gde se u našoj zemlji primenjuje terapija sajber nožem?

Iako već dugi niz godina prisutan u svim renomiranim onkološkim medicinskim centrima širom sveta, kao i u regionu (Atina, Zagreb, Budimpešta, Istanbul), sajber-nož još uvek nije prisutan u Srbiji. Brojni pacijenti iz Srbije, najčešće u individualnom aranžmanu, odlaze u zemlje u okruženju gde mogu sebi obezbediti ovaj vid kvalitetne radio terapije.