Moćan saveznik regenerativne medicine

Regenerativna medicina ima potencijal da utiče na čitav spektar oboljenja. Regenerativna medicina koristi različite kombinacije posebno uzgojenih ćelija, tkiva i laboratorijski napravljenih jedinjenja kako bi zamenila ili pojačala prirodne procese lečenja i regeneracije tela. Pokazalo se da trombociti snažno utiču na biologiju progenitornih ćelija i da same služe kao regenerativne ćelije. Oni predstavljaju važan faktor regrutacije za progenitorne ćelije.

mocan-saveznik-regenerativne-medicine-1

Trombociti su male krvne ćelije čija je prevashodna uloga u telu da formira ugruške kako bi se zaustavilo krvarenje. Jedna kap krvi sadrži između 1.500.000-4.000.000 trombocita. Oni se proizvode u koštanoj srži zajedno sa belim i crvenim krvnim zrncima. Međutim, pored svoje uloge u zaustavljanju krvarenja, trombociti doprinose aktiviranju i funkcionisanju mehanizama koji utiču i na zarastanje rana i na regeneraciju tkiva, kao što su različita zapaljenja, angiogeneza, proliferacija i diferencijacija ćelija.

Ključna uloga u regeneraciji

Trombociti imaju životni vek od oko 10 dana. Sintetišu ih megakariocitne ćelije u koštanoj srži i oko 10% trombocita se obnavlja na dnevnom nivou. „Stari“ i oštećeni trombociti se iz krvi čiste fagocitima u jetri i slezini. Kada se trombociti aktiviraju nakon vaskularne povrede, oni menjaju svoj diskoidni oblik u sferniju morfologiju sa pseudopodima i oslobađaju svoj granularni sadržaj. Ovo utiče ne samo na proces koagulacije i hemostaze, već i na regeneraciju tkiva.

Aktivacija trombocita, uz istovremeno oslobađanje njihovog granularnog sadržaja, dešava se istovremeno sa koagulacijom ili trombozom. Prirodno učešće trombocita u hemostazi i regeneraciji tkiva dovelo je do razvoja proizvoda koji bi mogli da pomognu u tim procesima. Mnogi bioaktivni proteini dobijeni iz trombocita igraju ključnu ulogu u ovim procesima. Stoga se autologni trombocitni preparati  sve više se koriste u mnogim oblastima regenerativne medicine. Među njima se izdvaja plazma bogata trombocitima (PRP), autologni ili alogeni derivat pune krvi koji sadrži suprafiziološku koncentraciju trombocita, zbog svoje potencijalne primene kao regenerativne terapije.

Podsticaj regeneraciji tkiva

Zbog raznovrsnosti mogućih upotreba i brojnih sprovedenih studija, PRP je verovatno glavni proizvod zasnovan na trombocitima koji se istražuje u svrhu regeneracije tkiva. PRP je koncentrat trombocita u maloj zapremini plazme dobijen nakon centrifugiranja pune krvi, kako bi se dobila plazma. Plazma je tečni deo krvi koji se uglavnom sastoji od vode i proteina. Omogućava crvenim i belim krvnim zrncima i trombocitima da se kreću kroz krvotok.

mocan-saveznik-regenerativne-medicine-2

Plazma bogata trombocitima (PRP) se definiše kao autologni produkt, dobijen iz krvi pacijenta, sa velikom koncentracijom trombocita koji sadrže brojne faktora rasta. Ovi faktori rasta koji deluju na regeneraciju tkiva prisutni su i u plazmi. U kontekstu inženjeringa tkiva i regeneracije, termin PRP se odnosi na koncentraciju trombocita u plazmi iznad redovnog opsega, koja se može ubrizgati na tretirano mesto kako bi se podstakla i ubrzala regeneracija. PRP u kliničkoj upotrebi sadrži koncentraciju trombocita oko 5 puta višu od fizioloških nivoa.

Kompaniju Regen Lab iz Švajcarske sa sedištem u Lozani, a koja se bavi razvojem i proizvodnjom medicinskih sredstva i originalne laboratorijske opreme inovativne biotehnologije, je poznata kao vodeći snabdevač patentirane tehnologije za proizvodnju Autologne plazme obogaćene trombocitima (A-PRP). Sineks Medical je dugogodišnji pouzdani partner i distributer Regen Lab proizvoda na našem tržištu.

Zauzmite svoje mesto na listi onih koji idu u korak sa razvojem medicinskih i tehnoloških dostignuća i ponudite svojim pacijentima najsavremenije tretmane i mogućnosti za lečenje. Kontaktirajte nas i saznajte kako do Regen Lab proizvoda.