Koje su prednosti korišćenja autologne krvi?

Potencijal ćelijskih terapija kao personalizovanih medicinskih intervencija je ogroman, omogućavajući napredak u lečenju bolesti sa neadekvatnim ili bez postojećih opcija lečenja, regeneraciju oštećenih tkiva i ciljanje patologija za koje tradicionalno lečenje ima ograničenu efikasnost. Trenutne ćelijske terapije u razvoju se dele na dve glavne kategorije — autologne i alogene. Prednosti autologne terapije su brojne i njima se bavimo i nastavku našeg teksta.

Ćelijske terapije uključuju upotrebu matičnih, progenitornih ili diferenciranih ćelija koje su sakupljene i ponovo date pacijentu (autologno) ili sakupljene od zdravog donora i ubrizgane pacijentu (alogeno).

koje-su-prednosti-koriscenja-autologne-krvi-1

Prednosti autologne terapije

Imajući u vidu činjenicu da su izvedene od krvi pacijenta, autologne ćelijske terapije pružaju mnoge prednosti, ali imaju i nekoliko izazova. Jedan od ključnih izazova modela proizvodnje autologne ćelijske terapije je stabilnost proizvoda, s obzirom na do da ove terapije pokazuju kratak poluživot od samo nekoliko sati ex vivo. 

Kada se sabere sve navedeno, zaključuje se da je veoma važno da se ceo razvojni proces odvija veoma efikasno kako bi se očuvao integritet proizvoda, i kako bi benefiti za pacijente bili najveći mogući. Upravo je RegenLab patentirana tehnologija za proizvodnju autologne plazme obogaćene trombocitima jedno od najboljih rešenja na tržištu. Tehnologija se zasniva na preradi sopstvene krvi pacijenata, kako bi se iskoristili trombociti, ćelije i proteini zarastanja u različitim medicinskim oblastima kao što su sportska medicina, lečenje rana i estetika.

Koje su imunološke prednosti?

Uloženi napor potreban za razvoj proizvoda autologne ćelijske terapije smatra se vrednim zbog njegovih imunoloških prednosti. Korišćenje sopstvenih ćelija pacijenta smanjuje šanse za imunološku reakciju na terapiju i po život opasne reakcije kao što je bolest transplantata protiv domaćina (GvHD). GvHD je imunološko stanje koje se manifestuje kada imune ćelije donora (transplantata) napadnu ćelije pacijenta (domaćina). Ovo stanje može varirati od akutnog do hroničnog, opasnog po život i obuhvata simptome upale kao što su enteritis i dermatitis. Pošto je imunološka kompatibilnost kritična u svim oblastima transplantacije, autologni pristup kao što je korišćenje sopstvene krvi pacijenta je atraktivan jer ne zahteva imunosupresiju pre tretmana. Autologno izvedene ćelijske terapije takođe imaju veće šanse da opstanu u telu pacijenta mesecima ili godinama, izazivajući dugoročne odgovore.

Korišćenje autologne krvi se često preporučuje jer smanjuje rizik da dobijete infekcije koje se mogu preneti putem tuđe donirane krvi i osiguravaju da će vam biti na raspolaganju dovoljno zalihe krvi. Još jedna od prednosti je povećanje eritropoeze. Poznate prednosti povećanja broja eritrocita uključuju povećanje kapaciteta krvi za prenošenje kiseonika, poboljšanu oksigenaciju tkiva i poboljšanu hemostazu.

Nabavite RegenLab patentiranu tehnologiju za proizvodnju Autologne plazme obogaćene trombocitima i budite prepoznati kao lider u ponudi najsavremenijih medicinskih sredstava. Kontaktirajte nas i saznajte kako.