Inovativna terapija reumatoidnog artritisa

Reumatoidni artritis je autoimuna inflamatorna bolest što znači da imuni odgovor na sopstvene antigene rezultira oštećenjem ili disfunkcijom tkiva. Reumatoidni artritis uglavnom napada zglobove, obično više zglobova odjednom, a najčešće su pogođeni šake, ručni zglobovi i kolena. Kod reumatoidnog artritisa sluznica zgloba postaje upaljena uzrokujući oštećenje zglobnog tkiva. Ovo oštećenje tkiva može uzrokovati dugotrajan ili hroničan bol, nestabilnost (nedostatak ravnoteže) i deformitet. Reumatoidni artritis je najčešći imunološki posredovani hronični inflamatorni poremećaj zglobova koji pogađa oko 1% populacije.

inovativna-terapija-reumatoidnog-artritisa-1

Dosadašnja postignuća u terapiji

Iako je reumatoidni artritis progresivna bolest, danas postoje noviji lekovi koji modifikuju bolest i zapravo mogu usporiti ili čak zaustaviti pogoršanje. Terapija reumatoidnog artritisa obično uključuje upotrebu lekova koji usporavaju bolest i sprečavaju deformitet zglobova, koji se su nazivaju antireumatski lekovi koji modifikuju bolest (DMARD). Modifikatori biološkog odgovora su lekovi koji su efikasan tretman druge linije. Pored lekova, određene promene u ishrani, kao i određene vrste vežbanja umanjuju bol, omogućavajući bavljenje svakodnevnim aktivnostima.

Lekovi su pokazali da zaista mogu usporiti progresiju bolesti i smanjiti upalu, međutim, zglobna hrskavica i dalje propada čak i uprkos primeni inovativnih lekova. Antireumatski lekovi koji modifikuju bolest (DMARD) ciljaju ključne imunološke komponente koje su uključene u patofiziološke mehanizme razvoja RA i značajno su promenili prirodni tok bolesti. Međutim, klinički i imunološki odgovor na DMARD je promenljiv i nedosledan. U vezi sa time se nastavila potraga za terapijama koje ciljano deluju na pogođene zglobove, inhibiraju sinovijalnu angiogenezu i sprečavaju oštećenje zdrave hrskavice. [1]

PRP kao rešenje

Terapija plazmom obogaćenom trombocitima (PRP) nam je ponudila moguće rešenje kao terapija reumatoidnog artritisa. PRP predstavlja najsavremeniji medicinski postupak koji može pomoći da se preokrene ili regeneriše destruktivni proces u zglobu zahvaćenom reumatoidnim artritisom. Terapija bogata trombocitima (PRP) uključuje lekovite faktore rasta koji se nalaze u sopstvenoj krvi pacijenta. Ubrizgavanjem PRP -a u područje oštećeno reumatoidnim artritisom, može se pomoći u lečenju zahvaćenog područja i umanjiti bol. Osim toga, postoje indikacije za primenu plazme bogate trombocitima u lečenju različitih stanja, na sličan način na koji matične ćelije mogu pomoći u regeneraciji različitih vrsta tkiva. PRP tretmani mogu se primenjivati bez prekidanja ili narušavanja dotadašnje terapije.

Skorašnje studije ukazuju na korisnu ulogu PRP-a kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom, posebno kod onih pacijenti kod kojih terapija drugim lekovima nije dala rezultat. Broj trombocita korelira sa reumatoidnom aktivnošću, a PRP reguliše migraciju, invaziju i adheziju specifičnih ćelija (FLS) na vanćelijski matriks utičući na reorganizaciju aktina citoskeleta i povećanje ekspresije matriks metaloproteinaze-1. [2]

inovativna-terapija-reumatoidnog-artritisa-2

Kliničke prednosti PRP-a u tretiranju reumatoidnog artritisa mogu potencijalno biti objašnjene njegovim protivupalnim efektima. Takođe, autologna plazma bogata trombocitima bogat je izvor faktora rasta trombocita, koji se aktivira endogenim trombinom i delovanjem kalcijum hlorida koji se dodaje prilikom pripreme plazme. Aktivacija trombocita dovodi do oslobađanja faktora rasta koji ubrzavaju zarastanje i poboljšavaju funkcionalnost zglobova.

Kompanija Regen Lab je poznata kao vodeći snabdevač patentirane tehnologije za proizvodnju Autologne plazme obogaćene trombocitima (A-PRP). Sineks Medical njihove proizvode ekskluzivno distribuira na našem tržištu. Kontaktirajte nas i saznajte kako do inovativnih proizvoda kompanije Regen Lab.

[1] Platelet Rich Plasma for Treatment of Rheumatoid Arthritis: Case Series and Review of Literature, Humeira Badsha ,  Ghita Harifi  and William D. Murrell
[2] Platelet Rich Plasma for Treatment of Rheumatoid Arthritis: Case Series and Review of Literature, Humeira Badsha ,  Ghita Harifi  and William D. Murrell