Inovativna tehnologija molekularne dijagnostike

Uobičajeno se smatra da su genetske mutacije koje izazivaju ljudske bolesti nasleđene kroz naslednu liniju od strane roditelja i prisutne u svim somatskim (telesnim) ćelijama, osim u većini mutacija karcinoma koje nastaju somatski. Somatske ili stečene genomske varijante su najčešći uzrok karcinoma, koji se javlja usled oštećenja gena u pojedinačnoj ćeliji tokom života određene osobe. Oni su klasifikovani u smislu efikasnosti dostupnih terapija. Karcinom koji se javlja zbog somatskih varijanti naziva se sporadičnim karcinomom. Somatske varijante se ne nalaze u svakoj ćeliji u telu i ne prenose se sa roditelja na dete. Neki uobičajeni karcinogeni koji izazivaju patogene varijante uključuju upotrebu duvana, ultraljubičasto svetlo ili zračenje, viruse, izlaganje hemikalijama ili starenje.

inovativna-tehnologija-molekularne-dijagonstike-1

Svaki organ je mikromozaik ćelijskih klonova koji nose različite somatske mutacije koje se takmiče za prostor unutar tkiva, ali ne povećavaju uvek rizik od raka. Somatska evolucija ima potencijal da utiče na napredovanje nekih oboljenja. Postoje dokazi da somatske mutacije mogu pokrenuti bolest, održavati bolest kada je jednom nastala i možda čak i ublažiti bolest u određenim slučajevima. Čini se da jačina selekcije mutacija u određenim genima varira između pojedinaca. Ovo je verovatno uzrokovano razlikama u životnom stilu i faktorima životne sredine.

Postojeće metode za proučavanje evolucije mutacija u somatskim ćelijama za sada nisu dovoljno razvijene da bi mogle da definišu sve mutacije u genomu, tako da je potreban dalji razvoj. Poznato je da somatska evolucija ćelija u telu dovodi do karcinoma. Međutim, širenje somatskih mutacija unutar tkiva tokom vremena takođe može doprineti patogenezi neneoplastičnih promena. Kako naše razumevanje interakcije između somatskih mutacija i neneoplastičnih promena raste, otvara se mogućnost za zajedničko proučavanje nasledne linije i somatskih varijanti.

Precizno dijagnostikovanje AmoyDx tehnologijom

Pravovremeno i precizno dijagnostikovanje jedan je od presudnih faktora u tretiranju oboljenja. AmoyDx se fokusira na molekularnu dijagnostiku za preciznu medicinu u onkologiji. Testovi su namenjeni i ispitivani u laboratoriji koja je sertifikovana prema standardu ISO-13485 a izrađeni su u namenskoj fabrici čiji je proces proizvodnje usaglašen sa dobrim proizvođačkim praksama (GMP). AmoyDx patentirana tehnologija omogućava otkrivanje 1% mutirane DNK u pozadini 99% normalne DNK, istovremeno osiguravajući da su lažni negativi svedeni na minimum.

inovativna-tehnologija-molekularne-dijagonstike-2

AmoyDx proizvodi za otkrivanje mutacija, koji su registrovani u Agenciji za lekove i medicinska sredstva, su veoma selektivan i osetljiv, te stoga i pouzdani u svojoj dijagnostici. AmoyDx je strateški partner u dijagnostici kompanijama kao što su AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Pfizer, Merck i Illumina, u obezbeđivanju dijagnostičkih proizvoda i usluga za razvoj medicine i kliničke onkološke prakse.

Obezbedite Vašim pacijentima superiorne i inovativne proizvode i usluge kako bi unapredili njihovu zdravstvenu negu kao i kvalitet života pacijenata. Sineks Medical je omogućio da i Vi ponudite svojim pacijentima najefikasnija dostignuća savremen medicine. Kontaktirajte nas i saznajte kako do AmoyDX proizvoda.