INDIBA u aktivnoj pomoći plastičnoj hirurgiji

Odluka da se podvrgne plastičnoj hirurgiji ili bilo kojoj drugoj vrsti kozmetičke procedure obično se ne uzima olako. Oni koji su u procesu donošenja ove odluke pažljivo odmeravaju prednosti i nedostatke dok razmatraju rizike i potencijalne koristi koje su povezane sa procedurom o kojoj razmišljaju. Ipak treba imati na umu da se plastična hirurgija veoma često fokusira i na obnavljanje funkcije, a ne samo na izgled, oblasti koje su pogođene traumom, bolešću ili određenom genetskom predispozicijom. Uticaj na zdravlje pacijenata koje plastična hirurgija može da ima je raznolik, te je između ostalog utvrđeno da plastična hirurgija može da poboljša emocionalno zdravlje neuravnoteženih i psihički poremećenih pacijenata.[1]

[1] Shridharani, Sachin M. M.D.; Magarakis, Michael M.D.; Manson, Paul N. M.D.; Rodriguez, Eduardo D. M.D., D.D.S.. Psychology of Plastic and Reconstructive Surgery: A Systematic Clinical Review. Plastic and Reconstructive Surgery 126(6):p 2243-2251, December 2010.

Dve kategorije plastične hirurgije

Plastična hirurgija se deli u dve kategorije, kozmetičku i rekonstruktivnu. Iako svi znamo za popularnije estetske operacije (rinoplastika, povećanje grudi, liposukcija, itd.), ono o čemu često ne čujemo je rekonstruktivna hirurgija. Neki od primera rekonstruktivnih operacija su one kod beba rođenih sa rascepom gornje usne, ili rekonstruktivna hirurgija koja se izvodi na žrtvama opekotina. Ovo je samo nekoliko primera plastične hirurgije koja pomaže u poboljšanju kvaliteta života.

Česte nedoumice o plastičnoj hirurgiji

Pet najčešćih kozmetičkih procedura su povećanje grudi, preoblikovanje nosa ili rinoplastika, liposukcija, operacija očnih kapaka i zatezanje lica. Povećanje grudi ostaje vodeća procedura od 2006. godine. Iako postoji uobičajena percepcija da se samo žene podvrgavaju plastičnoj hirurgiji, to je netačno. Danas sve više muškaraca radi i procedure poput liposukcije, ginekomastije itd. Plastična hirurgija takođe ne zavisi od starosti. Iako lekari savetuju da se deca ne podvrgavaju kozmetičkim procedurama jer još uvek rastu, rekonstruktivne procedure se sprovode u svim starosnim grupama. Primećeno je da većina ljudi koji se podvrgavaju plastičnoj hirurgiji spadaju u starosnu kategoriju od 35-50 godina.

Kontraindikacije hirurške intervencije

Hirurška intervencija može izazvati upalu, bol, edem, modrice i ožiljke. Upotreba INDIBA uređaja pomaže da se ubrza oporavak tkiva, čineći zarastanje manje bolnim i traumatičnim. Primena INDIBA tehnologije u pre i postoperativnim fazama značajno smanjuje stepen edema i hematoma.[1]

[1] Marie-Anne, D. A retrospective study of the pre- and postoperative treatment outcomes in oclolastic sugery using the Proionic® System at 448 kHz. In: Gassia V, Marie-Anne D, Naranjo P. INDIBA Proionic® RF: reach the excellence in aesthetic treatments. Dermatology, oculoplasty and post laser surgery recovery. AMWC; Monaco 2015.

Pre i posthirurški benefiti INDIBA tretmana

Biološki efekti upotrebe INDIBA nakon estetske intervencije ponovo uspostavljaju ravnotežu ćelija u tkivima. INDIBA promoviše regenerativni kapacitet, proliferaciju i migraciju keratinocita i fibroblasta do mesta reza. Ovi efekti su povezani sa ekspresijom i lokalizacijom međućelijske adhezije proteina (B-katenin i E-kadherin), proteina adhezije ćelije i supstrata (Vinkulin i P-FAK) i proteina uključenih u proliferaciju ćelija.

Prehirurški tretman sa INDIBA uređajima stimuliše mehanizme uključene u ćelijsku regeneraciju, promovišući povećanje brzine i kvaliteta oporavka tkiva tokom hirurške intervencije.  Prethodim aktiviranjem reparativnog odgovora moguće je  povećati efikasnost i brzinu regeneracije ćelija. U prehirurškoj upotrebi INDIBA se može koristiti za optimizaciju uslova i smanjenje krvarenja. Takođe poboljšava teksturu i elastičnost tkiva, što olakšava samu intervenciju.

Posthirurški INDBA tretman ubrzava oporavak tkiva i mehanizme regeneracije, smanjujući markere zapaljenje. INDIBA nakon operacije utiče i na:

  • Kontrolisano smanjenje upale
  • Poboljšani kvalitet ožiljnog tkiva smanjujući rizik od hipertrofičnog tkiva i istvaranja keloida
  • Olakšana resorpcija edema i/ili hematoma nastalih intervencijom
  • Povećanu adheziju tkiva
  • Smanjenje percepciju bola i poboljšanje kvaliteta života pacijenta

Sineks Medical je obezbedio posebne pogodnosti za sve svoje klijente koji se odluče da pacijentima ponude najsavremenije i najefikasnije INDIBA tretmane. Kontaktirajte nas i saznajte koji je najlakši i najpovoljniji način da INDIBA tehnologiju uvrstite u Vašu ponudu.