INDIBA promoviše bolje snabdevanje kiseonikom

Primarna funkcija kiseonika je da našem telu obezbedi energiju. Sve se dešava unutar ćelija, u malim organelama zvanim mitohondrije koje su pravi generatori energije. Mitohondrije koriste kiseonik da transformišu hranljive materije iz procesa varenja u energiju koju ćelija može direktno da koristi.

Vazduh oko nas sadrži oko 21% kiseonika. Kada udišemo ovaj kiseonik ide direktno u plućne alveole koje su prekrivene krvnim kapilarima koje omogućavaju kiseoniku da prođe u krvotok koji snabdeva sve ćelije u našem telu. Približno 90 do 95% kiseonika koji telo koristi troše mitohondrije za obezbeđivanje ćelijske energije putem disanja i oksidativne fosforilacije. Skoro svi aerobni organizmi izvode oksidativnu fosforilaciju da bi formirali ATP, molekul koji snabdeva metabolizam energijom. Aerobni organizmi, ili organizmi koji troše kiseonik, vrše aerobno ćelijsko disanje, za koje je potreban kiseonik.

Da bi stvorile ATP i druge oblike energije za pokretanje ćelijskih reakcija, ćelijama je potrebno gorivo koje pokreće hemijski proces pretvaranja energije u upotrebljiv oblik. Kiseonik se pretvara u energiju, što je neophodna funkcija za održavanje zdravlja tela.

Bolji protok – više kiseonika

Kiseonik se isporučuje masovnim protokom krvi u krvne sudove za razmenu (tj. kapilare). Dakle, povećanje protoka krvi će povećati isporuku kiseonika preko krvi u tkiva. Upravo je ovo jedna od ključnih uloga INIBA tehnologije. A to je da povećanjem dubokog protoka krvi utiče na povećanje nivoa kiseonika i hranljivih sastojaka u krvi. Podstiče cirkulaciju limfe i krvi, pomaže u ublažavanju bolova i skraćuje vreme oporavka. Povećanjem arterijske cirkulacije i poboljšanjem protoka kiseonika u tkivu, efikasan je za lečenje otoka, edema i pokretljivosti zglobova.

INDIBA doprinosi opštem zdravlju ćelija

Elektroterapiju već decenijama koriste zdravstveni radnici, posebno fizioterapeuti, u rehabilitaciji neuromuskuloskeletnih patologija i povreda. Radiofrekventni tretman kao zasebna oblast je terapijski pristup koji se koristi u lečenju većine mišićno-skeletnih i sportskih povreda. Jedan od najefikasnijih radiofrekventnih tretmana je INDIBA Activ tretman na 448 kHz, frekvenciji koja je povezana sa smanjenjem bola i poboljšanom funkcionalnošću kod pacijenata sa muskuloskeletnim poremećajima. Ova talasna dužina promoviše mobilizaciju jona između intracelularnog i ekstracelularnog matriksa i vraća permeabilnost ćelijske membrane. Energija generisana na 448 kHz poboljšava permeabilnost ćelijske membrane, poboljšavajući unutarćelijsku i vanćelijsku razmenu i regeneraciju tkiva.

Tretman radiofrekvencijom visokog intenziteta na 448 kHz može izazvati značajnu hipertermiju, što može dovesti do značajnog povećanja ćelijskog metabolizma i ubrzanog oporavka. Ove hipertermalne adaptacije na radiofrekventni tretman zasnovane su na vazodilataciji, uzrokujući ciljano lokalno povećanje perfuzije krvi i smanjenje mišićne napetosti i spazma, povećan dotok kiseonika i hranljivih materija, kao i ubrzanje zarastanja.[1]

[1] Fousekis K, Chrysanthopoulos G, Tsekoura M, Mandalidis D, Mylonas K, Angelopoulos P, Koumoundourou D, Billis V, Tsepis E. Posterior thigh thermal skin adaptations to radiofrequency treatment at 448 kHz applied with or without Indiba® fascia treatment tools. J Phys Ther Sci. 2020 Apr;32(4):292-296.

Sineks Medical je uvek nastojao da izađe u susret potrebama svojih klijenata i nudi Vam jedinstvenu ponudu na tržištu, lizing za INDIBA medicinske uređaje. Kontaktirajte nas i saznajte kako do INDIBA aparata na najpovoljniji način.