CCRP kurs u Sloveniji

U saradnji sa Veterinary Academy of Higher Learning, u okviru CCRP kursa (Certified Canine Rehabilitation Practitioner) INDIBA ANIMAL HEALTH sa dr.vet Anastasijom Todorović uspešno je održala predavanje uz radionicu na temu rehabilitacije malih životinja.

CCRP kurs je održan je u Sloveniji, u mestu Ravne na Koroškem od 13 do 15 juna.