BRŽI I LAKŠI OPORAVAK UZ INDIBA ACTIV

Povrede i bolovi koji se javljaju kao prateći efekat svakodnevno pogađaju veliki broj ljudi. Kako profesionalne sportiste, tako i ljude koji nisu toliko fizički aktivni. Savremeni napedak nauke i tehnolgije omogućio je medicini da razvije i usavrši nove tehnologije koje mogu da pomognu u lečenju i poboljšanju patogenih stanja.

Trenutno stečena znanja o regeneraciji tkiva, a pre svega matičnih ćelija i njihovom ponašanju, otvaraju nova tla i sugerišu nove brapijske modele. Istraživanje uticaja elektromagnetnih polja posebno na matične ćelije ukazuje ne promenu paradigme u našem razumevanju ovog procesa.

Stimuliše proces regeneracije tkiva

Regeneracija tkiva je složen proces u koji su uključene različite vrste ćelija, čije su funkcije regulisane zamršenim mrežama biohemijskih signala. Ključna faza u regeneraciji je proliferacija ćelija prekursora.

Nakon razmnožavanja, ćelije progenitori se diferenciraju u ćelijske tipove koji će izgraditi svojstveni ekstracelularni(vanćelijski) matriks, čime se ponovo uspostavlja prvobitna funkcija oštećenog organa.

Mezenhimske matične ćelije (MSC) su ključna populacija koja je uključena u proliferativnu fazu regeneracije lezija i prisutne su u gotovo svakom odraslom tkivu.

Pokazalo se da su ove multipotentne ćelije korisno sredstvo u regenerativnoj medicini zbog potencijala samoobnavljanja i diferencijacije u više tipova ćelija, kao i zbog njihove uloge u upalnom i imunološkom odgovoru tokom lečenja povreda.

Iz tih razloga, razvoj strategija za stimulaciju proliferacije i diferencijacije MSC-a prisutnih u povređenim tkivima trenutno je meta od primarnog interesa za regenerativnu medicinu.

Rezultati istraživanja pokazuju da izloženost električnom stimulusu na 448 kHz koji se koristi u INDIBA Acitiv terapijama, promoviše proliferaciju mezenhimalnih matičnih ćelija.
Rezultati takođe ukazuju da tretman INDIBA uređajem podstiče regeneraciju tkiva aktiviranjem proliferacije ADSC(matične ćelije belog masnog tkiva) na oštećenom području. INDIBA tretman se može primeniti kao efikasan dodatak oporavku različitih vaskularnih oštećenja ili oštećenja tkiva. Budući da mezenhimske matične ćelije direktno utiču na upalne procese izlučivanjem protivupalnih interleukina u oštećenom regionu.

brzi oporavak indiba

Efikasno uklanja bol

INDIBA treatman može biti koristan u antiupalnim tretmanima zahvaljujući svojoj sposobnosti da poveća lokalnu populaciju mezenhimalnih matičnih ćelija.

INDIBA koristi patentiranu specifičnu frekvenciju od 448 kHz koja je savršena za aktiviranje projonskog efekta u ćelijama koji je neophodan za njihovu regeneraciju. Klijent oseća umirujuću toplinu tokom lečenja, a olakšanje bola oseća se već od prve sesije. Ova tehnologija je u stanju da prodre duboko u tkivo i dosegne do zglobova, ligamenata i tetiva kako bi ublažila bol.

Jonski ciklusi razmene presudni su za zdrave ćelije, koje izgrađuju zdravo telo. Projonska tehnologija koristi naizmenične struje za povećanje jonske razmene između ćelija radi stvaranja fizičkih i bioloških poboljšanja.

INDIBA Activ koristi jedinstvenu praktičnu metodologiju za usmeravanje energije u ciljana područja. Kombinacija napredne tehnologije i obučenih terapeuta je ključ ovog efikasnog i prijatnog lečenja bolova.

Već više od 40 godina INDIBA usavršava svoju tehnologiju, omogućavajući totalno sigurno, efikasno i neinvazivno lečenje akutnih povreda.

Sineks Medical je omogućio distribuciju ovog fantastičnog aparata i kod nas. Ukoliko želite da unapredite svoju praksu najsavremenijom tehnologijom u lečenju kontaktirajte nas.