Uputstvo-za-ortopedske-pacijente-za-PRP

A-PRP TRETMANI – SAVETI ZA PACIJENTE

Koje su patološke indikacije za lečenje Regen Lab A-PRP tretmanima?

A-PRP ubrzava proces oporavka kod hroničnih i akutnih bolesti.

Tendinopatije: Teniski lakat, Ahilova tetiva, Zadnja loža, Tendinitis

Povrede ligamenata: delimično naprsnuće ili delimični avulzivni prelomi (zglob članka, koleno…)

Osteoartritis: traumatski ili hronični (faza I, II i III)

Ostalo: Rupture i druge povrede mišića

PRIRODNI PROCES, TRAJNI REZULTATI

Regen Lab A-PRP ® je minimalno invazivna alternativa u odnosu na druge standardne, invanzivnije metode lečenja. Vaš lekar će, nakon preliminarnog pregleda, utvrditi da li je to odgovarajuća metoda i za vas.

Šta se podrazumeva pod ovom terapijom ?

Terapijska procedura pomoću A-PRP traje samo 30 minuta i sprovodi se ambulantno. Može biti potrebno i nekoliko terapijskih sesija.

Uzimanje uzorka krvi direktno u specijalnu epruvetu
Centrifugiranje i separacija konstituenata krvi
Preuzimanje A-PRP u špric za primenu

Zahvaljujući činjenici da A-PRP ima prirodna i autologna svojstva, konačni proizvod je 100% biokompatibilan i personalizovan!

Autologna plazma obogaćena trombocitima je prirodna terapija pripremljena od pacijentove, sopstvene krvi.

A-PRP, dobijena iz krvi, suštinski se sastoji od trombocita i drugih komponenti krvi (plazme, vitamina, minerala…)

Trombociti su odgovorni kako za zgrušavanje krvi tako i za proces zaceljenja. Sadrže u tzv. alfa granulama, aktivne supstance, poznate kao faktori rasta, koji omogućavaju pokretanje prirodnog procesa oporavka oštećenog tkiva.

Koja su moguća neželjena dejstva?

Iako su retki, glavni rizici povezani sa A-PRP terapijom su oni koji se tiču i svakog drugog tipa injekcija, kao što je nastupanje bola na mestu uboda, groznica i/ili infekcija. Ukoliko imate jedan ili više ovih simptoma, obratite se svom lekaru.

A-PRP tretmani

Kada mogu očekivati vidljive rezultate?

Zavisi od svakog pojedinačnog pacijenta. Bol obično počinje da popušta odmah u roku od 24 do 48 sati. Ipak, ovo ne znači da su lezije zarasle; biološki proces koji čini A-PRP terapija zahteva vreme, ali najveće efekte očekujemo u naredna 72 dana. Stoga, morate biti pažljivi i svesti sve fizičke aktivnosti na umerenu meru.

Kada je bezbedno da se vratite uobičajenim fizičkim naporima, odrediće vaš lekar nakon redovnog praćenja vašeg stanja, najčešće je to nakon 7 dana.

A-PRP tretmani

AUTOLOGNA PLAZMA OBOGAĆENA TROMBOCITIMA I FAKTORIMA RASTA

Ublažava inflamaciju

Ubrzava prirodan proces zaceljenja tkiva

Poboljšava kvalitet novoformiranog tkiva

Nehirurško i nefarmakološko lečenje koje ima dokazanu efikasnost i bezbednst

A-PRP tretmani

REFERENCE:
Autologni gel sa trombocitima za regeneraciju tkiva kod degenerativnih oboljenja kolena.
Blood Transfus 2012;10:72-7.
Gobbi A, Karnatzikos G, Malchira S, Kumar A. Plazma obogaćena trombocitima (PRP) u lečenju osteoartritisa. Kod: Lana JFSD, Santana MHA, Belangero WD, Luzo ACM, eds. Plazma obogaćena trombocitima; Regenerativna medicina: sportska medicina, ortopedija, i oporavak od muskuluskeletnih povreda: Springer Berlin Heidelberg; 2014:231-6.
Papalia R, Franceschi F, Carni S, et al. Intra-artikularne injekcije za degenerativne lezije hrskavice kolena: plazma obogaćena trombocitima u odnosu na hijaluronsku kiselinu. Mišići, ligamenti i tetive. Journal 2012;2 (3 – Suppl):67.
Le Coz J. Traitement de 22 cas de tendinites du coude, rebelles aux traitements classiques, par injection de plasma riche en plaquettes (PRP). Journal de Traumatologie du Sport 2011;28:83-9.
Data on file Regen Lab :
En Budron B2 CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne − SWITZERLAND
BCTMSK-FLY-FRA-V160913