Indiba aparati

448 kHz JE PRAVA FREKVENCIJA ZA VAŠE ZDRAVLJE

Lečenje radiofrekvencijom je postupak koji sve više dobija na popularnosti u mišićno-koštanoj rehabilitaciji zbog svoje efikasnosti u ubrzavanju zarastanja tkiva. Terapije bazirane na ovoj metodi stimulacije oporavka daju zadovoljavajuće rezultate u regeneraciji traumatskih i degenerativnih oštećenja tkiva.

Ubrzanje oporavka od povrede je u skladu sa potenciranjem ćelijskih pojava uključenih u regenerativne procese. Rezultati studija pokazuju da ponovljena stimulacija sa kratkim impulsima od 448 kHz, promoviše proliferaciju matičnih ćelija belog masnog tkiva (ADSC, eng.). Takav proliferativni odgovor uključuje stimulaciju napredovanja ćelijskog ciklusa i posreduje u regulaciji signalnog puta kitoze regulisane mitogenom-aktivirane proteinske kenaze.

Može se pretpostaviti da se u tretmanu INDIBA Activ uređajem na 448 kHz, neaktivne matične ćelije prisutne u oštećenim tkivima mogu stimulisati da uđu u proliferativne faze ćelijskog ciklusa, čime se pokreće proces obnove matičnih ćelija, što dovodi do obnove tkiva.

Procedura INDIBA uređajima je neinvazivna. Uređaj se koristi sa kremom specijalno dizajniranom za ovaj sistem, koja poboljšava efikasnost lečenja. Aplikacija kreme je prijatna, opuštajuća i umirujuća. INDIBA optimizuje jonsku razmenu i uravnotežuje električni potencijal tkiva, pri čemu uzrokuje i površinsko i dubinsko dejstvo.

Sineks Medical je zastupnik i distributer INDIBA uređaja. Proverite na kojim lokacijama vam je ova revolucionarna metoda lečenja dostupna.

INDIBA® radiofrekventna terapija
Indiba Activ radiofrekventna terapija