22. Kongres fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije sa međunarodnim učešćem

22. Kongres fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije sa međunarodnim učešćem održan je u Vrnjačkoj Banji od 29.09. do 02.10. 2022. u Kongresnom centru “Hotel Fontana”.

S obzirom da naša kompanija, Sineks Medical, ima dobru saradnju sa fizijatrima dugi niz godina, učestvovali smo na Kongresu i kroz program marketinga promovisali dva vrhunska brenda koja zastupamo. To su, naravno INDIBA/ Active i DeepCare i Regen Lab Swiss/ medical devices.

Specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije svakodnevno propisuju razlicite terapeutske procedure svojim pacijentima. Inovativni medicinski uređaji – INDIBA i medicinska sredstva, Regen PRP Kits, kao i savremena oprema imaju poseban znacaj u terapiji i lečenju pacijenata te uvek iznova izazivaju veliko interesovanje učesnika Kongresa. Unapredjenje terapije, skracenje oporavka pacijenata i mogucnost regeneracije je jedan od imperativa savremene medicine.

U vreme održavanja Kongresa, u Specijalnoj bolnici “Merkur” imali smo interno predavanje na temu “PRP tehnologije i savremenog lečenja hroničnih rana biološkim dressingom”. Nakon prezentacije usledila je radionica – demonstracija formiranja fibrinskog dressinga koji će se plasirati na ranu pacijentu sa “dijabetesnim stopalom”. Specijalna bolnica Merkur će u narednom periodu primenjivati ovu savremenu terapijsku metodu u lečenju komplikacija dijabetesne bolesti.

Zahvaljujemo se lekarima i medicinskom osoblju Specijalne bolnice Merkur na podršci i lepom druzenju i nadamo se uspešnoj budućoj saradnji.