448 kHz JE PRAVA FREKVENCIJA ZA VAŠE ZDRAVLJE

448 kHz

Lečenje radiofrekvencijom je postupak koji sve više dobija na popularnosti u mišićno-koštanoj rehabilitaciji zbog svoje efikasnosti u ubrzavanju zarastanja tkiva. Terapije bazirane na ovoj metodi stimulacije oporavka daju zadovoljavajuće rezultate u regeneraciji traumatskih i degenerativnih oštećenja tkiva.

 

Regeneracija tkiva je složen proces koji uključuje različite vrste ćelija čije su funkcije regulisane zamršenim mrežama biohemijskih signala. Ključna faza u regeneraciji je proliferacija ćelija prekursora. Nakon profileracije (razmnožavanja), progenitor ćelije se diferenciraju u karakteristične ćelijske tipove koji će izgraditi svojstveni vanćelijski matriks, kako bi prvobitna funkcija bila povraćena. Mezenhimske matične ćelije (MSC) su ključna populacija koja je uključena u proliferativnu fazu regeneracije lezija i prisutne su u gotovo svakom odraslom tkivu. Pokazalo se da su ove multipotentne ćelije korisno sredstvo u regenerativnoj medicini zbog svog potencijala samoobnavljanja i diferencijacije u više tipova ćelija, kao i zbog njihove uloge u upalnom i imunološkom odgovoru tokom lečenja povreda. Iz tih razloga, razvoj strategija za stimulaciju proliferacije i diferencijacije MSC-a prisutnih u povređenim tkivima trenutno je cilj od primarnog interesa za regenerativnu medicinu.

Indiba tretman donjih leđa

Ubrzanje oporavka od povrede je u skladu sa potenciranjem ćelijskih pojava uključenih u regenerativne procese. Rezultati studija pokazuju da ponovljena stimulacija sa kratkim impulsima od 448 kHz, promoviše proliferaciju matičnih ćelija belog masnog tkiva (ADSC, eng.). Takav proliferativni odgovor uključuje stimulaciju napredovanja ćelijskog ciklusa i posreduje u regulaciji signalnog puta kitoze regulisane mitogenom-aktivirane proteinske kenaze.

INDIBA ACTIV UREĐAJ

Može se pretpostaviti da se u tretmanu INDIBA Activ uređajem na 448 kHz, neaktivne matične ćelije prisutne u oštećenim tkivima mogu stimulisati da uđu u proliferativne faze ćelijskog ciklusa, čime se pokreće proces obnove matičnih ćelija, što dovodi do obnove tkiva.

 

Na nivou tkiva stimulacija INDIBA Activ uređajem može poboljšati protok krvi, povećati elastičnost oštećenih tkiva i smanjiti edeme. Na ćelijskom nivou utiče na adheziju, orijentaciju i migraciju ćelija i utiče na regulaciju morfoloških i fenotipskih procesa koji su uključeni u diferencijaciju i proliferaciju različitih tipova matičnih ćelija. Iako treba do kraja dokazati tvrdnju, ovaj tretman može pokrenuti ćelijske reakcije iste prirode kao i one koje izazivaju endogeni bioelektrični tokovi, koji su uključeni u normalno zarastanje tkiva.

Indiba krema za tretman

Procedura INDIBA uređajima je neinvazivna. Uređaj se koristi sa kremom specijalno dizajniranom za ovaj sistem, koja poboljšava efikasnost lečenja. Aplikacija kreme je prijatna, opuštajuća i umirujuća. INDIBA optimizuje jonsku razmenu i uravnotežuje električni potencijal tkiva, pri čemu uzrokuje i površinsko i dubinsko dejstvo.

Pročitajte još

RESPONSE OF NEUROBLASTOMA CELLS TO RF CURRENTS AS A FUNCTION OF THE SIGNAL FREQUENCY

Zadovoljstvo nam je da podelimo sa vama novu publikaciju Ramon-a i Cajal-a: Response of neuroplastoma cells to RG currents as ...
Pročitaj više
Prednji ukršteni ligamenti

PREDNJI UKRŠTENI LIGAMENTI – POVREDA I LEČENJE

Prednji ukršteni ligamenti spadaju u četiri najveća ligamenta u kolenu i prvenstveno imaju ulogu u održavanju stabilnosti kolena. Dva ligamenta ...
Pročitaj više
prevencija osteoporoze

CELERGEN U PREVENCIJI OSTEOPOROZE

Osteoporoza je bolest koja slabi kosti do tačke u kojoj se lako lome - najčešće kosti u kuku, kičmi i ...
Pročitaj više
448 kHz

448 kHz JE PRAVA FREKVENCIJA ZA VAŠE ZDRAVLJE

Lečenje radiofrekvencijom je postupak koji sve više dobija na popularnosti u mišićno-koštanoj rehabilitaciji zbog svoje efikasnosti u ubrzavanju zarastanja tkiva ...
Pročitaj više
Loading...