SALUS TALENT 2.5 TESLA

Remed_-_Salus_Talent__Katalog_str_1

SALUS TALENT 2.5 TESLA

Ovaj aparat koristi magnetnu indukciju jačine do 2,5 Tesle i frekvencu do 50 Hz, za razliku od standardnih magneta čija jačina iznosi od 10 do 50 mT sa tendencijom smanjivanja.

SALUS – TALENT je visoko induktivni ,duboko prodirući, pulsni elektromagnet koji daje preciznu aplikaciju elektromagnetnog polja koja prodire duboko u tkivo i stimuliše ga, a ne kao magneti niske snage koji stimulišu samo površinu.

U zavisnosti od intenziteta magnetne indukcije i polja aplikacije SALUS – TALENT stimuliše nerve, mišiće, krvotok i limfotok.

Dubina prodiranja ovog magneta je 10 cm.

U zavisnosti od intenziteta magnetne indukcije pacijent može osećati vibracije u tkivu (pri niskim intenzitetima) ili mišićne kontrakcije stimulisanih mišića i nerava (pri visokim intenzitetima ).

Polje primene:

 • rehabilitacija
 • ortopedija
 • sportska medicina
 • neurologija
 • wellness
 • urologija

Najčešće indikacije:

 • bol u lumbalnom (krsnom) delu kičme
 • bolu u vratnom delu kičme (cervikalni bol)
 • išijalgija
 • poremećaji perifernih nerava
 • povrede
 • osteoartroza
 • artritis
 • otoci
 • prelomi
 • urinarna inkontinencija
 • hronični prostatitis

Mehanizmi dejstva:

ANALGETSKO DEJSTVO – primarno dejstvo ovog aparata je analgetsko, pri čemu se bol dugoročno smanjuje (otprilike za nekoliko dana do nedelja) ili sasvim nestaje, kako kliničke studije navode analgetski efekat ovog magneta se oseća čak posle prve aplikacije. Ovakav analgetski efekat ima veze sa hidracijom hialuronske kiseline u sinovijalnoj tečnosti.

DISPERZIONO DEJSTVO – nedvosmisleno najvažnije! kroz poboljšanje reoloških svojstava tečnosti u sinoviji, od hidratacije amorfne mase vezivnog tkiva sinovije, hrskavice, periartikularnih ligamenata i takođe drugih tkivnih masa, ne može se objasniti samo brzo umanjenje bolova, već i poboljšanje opsega kretanja, umanjenje otoka i poboljšanje trofike.

DIREKTNO DEJSTVO OPUŠTANJA MIŠIĆA ( uključjući i nekontraktilne tkivne mase) dato je kroz disperziono dejstvo (subjektivno senzitivni gornji prag intenziteta), a direktno dejstvo opuštanja mišića počiva na post-fascilitacionom zadržavanju sa najmanjim subjektivno – motoričkim pragom intenziteta.

ANTI – EDEMATOZNO DEJSTVO – disperzioni efekat na otok

TROFOTROPNO DEJSTVO – poboljšanje mikrocirkulacije pomoću disperzionog dejstva

Ova terapija predstavlja najmoderniji oblik niskofrekventne pulsne magnetne terapije, koja pomoću specijalnog aplikatora potrebljava vrhunsku indukciju od 2,5 T . Putem takve visoke indukcije duboko u tkivu nastaju električne struje sa istom frekvencijom koje poseduje primenjeno elektromagnetno polje, a te struje pacijent oseća kao lako osciliranje (senzitivni prag intenziteta), kao vibracije (senzitivni gornji prag intenziteta), ili kao kontrakcije mišića (motorički prag intenziteta do gornjeg praga intenziteta).

Ovaj aparat nudi 4 automatska i 4 manuelna programa rada.

Manuelni programi imaju osnovna podešavanja koja terapeut može da menja.

 

Parametri

mod

Frekvenca 1 Frekvenca 2 Vreme rada

(sekunde)

Vreme pauze

(sekunde)

M 1 3 5 1 0
M 2 5 10 1 0
M 3 10 20 1 2
M 4 30 50 1 3

Automatski programi:

Parametri

mod

Minimalna

frekvenca

(Hz)

Maksimalna

frekvenca

(Hz)

Period

(sekunde)

A1 3 15 52
A 2 3 23 49
A 3 3 30 48
A 4 3 40 53

auto 1Način rada A1.

Niskofrekventna stimulacija; koristi se modulacija frekvencija kao i amplitude. Modulacija frekvencija protiče u periodima različite dužine trajanja (vidi sliku), najniža frekvenca je 3 Hz a, najviša 15 Hz. Modulacija amplituda protiče uvek pri jednoj stalnoj frekvenciji i obratno. Ovaj način rada određen je za strukturna oboljenja zglobova – za aktivnu artrozu zglobova, za artrozu zgloba kuka, za psorijazne artropatije u različitim lokalizacijama. Za akutne bolove podesan je subjektivno senzitivni prag intenziteta, a za hronične bolove subjektivno senzitivni gornji prag intenziteta.

A1 mod. se koristi za lečenje malih zglobova / površina :

 

 • šaka
 • skočni zglob
 • stopalo
 • vrat
 • akutne bolesti

Način rada A2.

Niskofrekventna stimulacija; koristi se modulacija frekvencija kao i amplitude. Modulacija frekvencija protiče u auto 2periodima različite dužine trajanja (vidi sliku), najniža frekvenca je 3 Hz a, najviša 23 Hz. Modulacija amplituda protiče uvek pri jednoj stalnoj frekvenciji i obratno. Ovaj način rada je indikovan kod strukturnih oboljenja sa markantnom reakcijom mekih tkiva (sa izuzetkom mišića) koja se nalaze u blizini pogođenih zglobova (kod istih dijagnoza kao kod načina rada A1).

A2 mod. je optimalan program i najčešće se koristi kod:

 • koleno
 • lakat
 • rame
 • stimulacija mišića
 • trigger points
 • hroničnih bolesti (kao i regije kao kod A1 moda)

Način rada A3.

auto 3Niskofrekventna stimulacija; koristi se modulacija frekvencija kao i amplitude. Modulacija frekvencija protiče u periodima različite dužine trajanja (vidi sliku), najniža frekvenca je 3 Hz a, najviša 30 Hz. Modulacija amplituda protiče uvek pri jednoj stalnoj frekvenciji i obratno. Ovaj način rada je indikovan kod strukturnih oboljenja sa markantnom reakcijom mekih tkiva (uključujući mišiće) koje se nalaze u blizini pogođenih zglobova (kod istih dijagnoza kao kod načina rada A1). Osim toga je dobro podesan za tretman hipertonusa leđnih mišića, za akutne bolove sa subjektivno senzitivnim pragom intenziteta, za hronične bolove subjektivno senzitivni gornjim pragom intenziteta.

Način rada A4.

Niskofrekventna stimulacija; koristi se modulacija frekvencija kao i amplitude. Modulacija frekvencija protiče u periodima različite dužine trajanja (vidi sliku), najniža frekvenca je 3 Hz a, najviša 40 Hz. Modulacija amplituda protiče uvek pri jednoj stalnoj frekvenciji i obratno. Kod modulacije frekvencije i podešavanja intenziteta od 100% ubacuju se automatske pause. Indikacije : pretežno bolovi u osnom organu sa mišićnim hipertonusom i promenama refleksa, slepljivanjem fascija. Za akutne bolove propisan je subjektivno senzitivni prag intenziteta, za hronične bolove senzitivni gornji prag intenziteta.

A3 i A4 mod se koristi kod bolova u lumbalnom (krsnom) delu kičme, išijalgija (hronična), zglob kuka i urinarna auto 4inkontinencija.

Postupak upotrebe:

 • broj tretmana u seriji : 6 – 10
 • vreme : 10 do 15 minuta
 • frekvenca tretmana: prva dva tretmana – sa po jednim danom pauze, sledeći tretmani svakog dana
 • Aplikator – direktno u kontaktu sa kožom pacijenta ili 1-2 cm iznad tretirane oblasti
 • tretman bi trebalo da bude prijatan po pacijenta
 • tretman se može ponoviti posle 6 nedelja pauze

Kontraindikacije:

 • metalni inplanti (osim titanijuma)
 • pejsmejker, elektronski implanti
 • trudnoća
 • arteroskleroza
 • akutna i hronična upala vena
 • bakterijske i virusne infekcije
 • tumori
 • epilepsija
 • OPREZ kod regija: srca, glave, neuropatija, hipertenzije
Mode Protokol Stimulacija (Hz, sec) (HZ-On-Off) Vreme terapije Bolest Simptomi Trajanje tretmana
M1 URGE IC 10-3-6 10-3-6 20 Urogenitalna inkontinencija Snažna, iznenadna potreba za uriniranjem, praćena kontrakcijom, rezultirajući nehotičnim gubitkom urina 6-8
M2 STRESS IC 50-3-6 50-3-6 20 Stresna inkontinencija Nehotičan gubitak urina tokom fizičkog napora sa povećanim intraabdominalnim pritiskom kao što je kašljanje, kijanje, smejanje, vežbanje, ustajanje ili sedenje 6-8
M3 MIXED IC 10-3-6 50-3-6 20 Miksovana inkontinencija Kada se urinarna i stresna inkontinencija dogode istovremeno 6-8
M3 PAIN 10-3-6 50-3-6 20 Hronični pelvični bol, hronični prostitis Hronični pelvični bol i prostatitis (uključujući menstrualni bol) 4
M3 SEXUALNA DISFUNKCIJA 25-3-6 50-3-6 20 Seksualna disfunkcija Za jačanje mišića vaginalnog sfinktera i ejakulacije. 6-8

Kombinacije sa drugim vrstama terapija – NE!!!

 • Terapije sa steroidima
 • Lečenje srčanim glikozidima, beta blokatorima, antagonistima kalcijuma
 • Rentgen terapijom ili druga jonizujuća zračenja, preporučuje se i da se kod dijagnostičkih postupaka izostavi magnetna terapija
 • Visoko-frekventna elektro-terapija

Kombinacijski tretmani sa istim efektom ne moraju da vode do sumiranja efekta, već mogu da dovedu i do paradoksne reakcije ili do drugih sporednih dejstava.

Bolest/

Pogođeni deo tela

Frekvenca

(Hz)

Intenzitet

Mod

Vreme terapije

S2-S4

10-20Hz 40-50% M3, A3, A4 15 min
Cervikalni/torakani spinalni nastavci 3-5Hz Preko 80% M1, A1, A2 10 min
Bol u kolenu 5-10Hz Preko 80% M2, A1, A2 20 min
Bol u krstima 30-50Hz 50-60% M4, A3, A4 15 min
Bol u ramenu 3-5Hz Preko 70% M1, A1, A2 10 min
Bol u grudima (T6-T12) 3-5Hz 50-70% M1, A1, A2 10 min
Lakat 3-5Hz 50% M1, A1, A2 Ispod 10 min
Cervikalni bol 5-10Hz –– M2, A1, A2 10 min
Išijas 10-20Hz 50-60% M3, A3, A4 10 min
Mišićna nelagodnost 30-50Hz

Preko 60%

M4 A3, A4 15 min

Ovo je preporuka proizvođača za tretmane nekih bolesti i delova tela ali je preporuka da se intenzitet prilagođava svakom pacijentu individualno.

Download Free WordPress Themes Themeforest and free plugins Codecanyon – addonswp.com.